Universiteit voert stevig gesprek met alle verenigingen

UTRECHT - De Universeit Utrecht gaat nog eens met alle studentenverenigingen om de tafel om eens stevig te praten over de gewenste cultuur. Recente incidenten worden "ontoelaatbaar" en niet acceptabel" genoemd.
De universiteit doelt op incidenten die gefilmd zijn door tv-programma Rambam. Zo zijn op de beelden zaken te zien die volgens de gedragsregels niet mogen. Zo is er een meisje die zegt in haar gezicht te zijn gespuugd. Een ander klaagt dat haar astmamedicijnen zijn weggegooid. Daarop werd de financiering van de vereniging opgeschort.
Ook bij de Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging (UAV) ging het mis. Tijdens de introductieweek van de vereniging worden vrouwonvriendelijke liederen gezongen.

VEROORDELEN

Rector magnificus Bert van der Zwaan zegt het nog maar eens duidelijk: "Wij veroordelen elke vorm van seksisme, dwang of ander ongewenst gedrag bij aan ons verbonden verenigingen en nemen ook gepaste maatregelen."
"Daarnaast is dit voor ons aanleiding om met de studenten opnieuw het gesprek aan te gaan over de geldende procedures en codes. Als universiteit willen wij een veilige omgeving scheppen voor onze studenten en medewerkers waarin zij zich welkom voelen."