Europees Parlement strijkt enkele dagen neer in provinciehuis

PROVINCIE UTRECHT/UTRECHT - Het zal menigeen ontgaan zijn, maar Utrecht was de afgelopen dagen het centrum van de Europese politiek. Het Europees Parlement zetelde namelijk in het provinciehuis waar werd gesproken over onderwerpen als duurzaamheid, privacy en de Brexit. Reden dat veel mensen het hebben gemist: het ging niet om echte parlementariërs maar om scholieren.
Havo/vwo-scholieren van verschillende middelbare scholen in de provincie speelden bij het Model European Parliament in het provinciehuis het Europees Parlement na. Zij konden daar even net doen alsof zij de baas waren in Europa.
Elk van de deelnemende scholen vertegenwoordigde een ander land: het Niftarlake College uit Maarssen kroop in de huid van Hongarije, het Corderius College uit Amersfoort speelde Italië, het Stedelijk Gymnasium uit Utrecht behartigde de Tsjechische belangen, etcetera.
Sophie Janssen van het Anna van Rijncollege uit Nieuwegein was een van de deelnemende scholieren. Zij speelde de rol van voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken en was onder meer verantwoordelijk voor het leiden van debatten.
Janssen is niet ontevreden met de resultaten. Sterker nog, zij denkt dat sommige van de bedachte oplossingen ook best in het echt zouden werken: "Er zijn bijvoorbeeld handelsverdragen die we wilden gaan opstellen met het Verenigd Koninkrijk waarin wel wat problemen worden opgelost die op dit moment in de Europese Unie ontstaan."

Sophie Janssen over naspelen van Europees Parlement