Houten op matje in Veilig Thuis-affaire

HOUTEN - Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) wil opheldering van het gemeentebestuur over het grotendeels niet toekennen van een persoonsgebonden budget (pgb) aan de familie Gregorius. Aanleiding is een reportage van RTV Utrecht.
De vader en moeder van het gezin hebben drie kinderen, van wie er een intensieve zorg nodig heeft. Het echtpaar werd er onterecht van beschuldigd dat zij hun kinderen ziek zouden maken. Ook zou de vader agressief zijn. Daarom besloot Houten het pgb grotendeels niet toe te kennen en moesten de ouders de zorg voor hun hulpbehoevende kind uit eigen zak betalen.

RECHTER

Uit een vonnis blijkt dat de gemeente en Veilig Thuis zich bij de beschuldigingen baseerden op een onzorgvuldig rapport. Nu de rechter heeft aangegeven dat de gemeente Houten fout zat, en eerder al de Raad voor de Kinderbescherming het gezin vrijpleitte, deed het echtpaar vrijdag bij RTV Utrecht
om in te grijpen.

INSPECTIE

ITH spreekt van een 'ernstige' situatie die gemeld moet worden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. De fractie meent dat kwetsbare kinderen te allen tijde de zorg en bescherming moeten krijgen die zij nodig hebben. ITH roept het college van burgemeester en wethouders dan ook op om per direct alsnog alle zorg te verlenen aan de familie en niet eerst allerlei procedures af te wachten.
"De familie heeft meerdere malen de noodklok geluid, maar desondanks en ook ondanks de uitspraak van de bezwaarschriftencommissie heeft de gemeente Houten al deze signalen naast zich neergelegd", aldus de fractie
SGP in Houten zegt niet verrast te zijn. "Zeker een half jaar geleden hebben wij samen met de ChristenUnie de wethouder gevraagd mediation toe te passen. Daar bleek hij niet toe bereid om bepaalde redenen. Wat echter wel leidde tot een groot juridisch gevecht. In plaats van goede zorg voor kwetsbare kinderen, werden ouders gedwongen een zware juridische strijd met veilig thuis. Er zijn ondanks goed beleid heel basale fouten gemaakt. En nog steeds hebben de ouders geen voldoende middelen gekregen van de gemeente om de gewenste zorg voor hun kinderen te geven. Wij hopen alsnog op een snelle regeling door de wethouder."
Rond Veilig Thuis, het vroegere meldpunt kindermishandeling, spelen meer kwesties waarbij ouders onterecht zijn beschuldigd van het ziek maken van hun kind. Het gaat om een gezin uit Vinkeveen en afgelopen vrijdag moest een vertrouwensarts bij Veilig Thuis voor de Tuchtcollege Gezondheidszorg verschijnen.