Provincie wil 30 miljoen extra uittrekken voor Uithoflijn

UTRECHT - De provincie Utrecht wil dertig miljoen euro extra uittrekken voor de Uithoflijn. Dat geld is bedoeld om meerkosten bij de bouw van de tramlijn op te vangen. Het is de eerste keer dat een concreet bedrag wordt genoemd.
De tramlijn naar de Uithof zou op 8 juli 2018 zijn eerste rit maken, maar dat gaat niet lukken. Een nieuwe startdatum voor de Uithoflijn is nog niet bekend en ook de financiële gevolgen zijn onduidelijk. Wel is duidelijk dat de vertraging extra kosten met zich meebrengt en dat de gemeente Utrecht én de provincie moeten bijspringen.

DERTIG MILJOEN

Het College van Gedeputeerde Staten stelt voor om in ieder geval dertig miljoen euro te reserveren. Tien miljoen voor het afbouwen van de nieuwe tramremise en nog eens twintig miljoen voor de "voorbereiding van de exploitatie en het beheer".
Provinciale Staten besprak het voorstel vandaag en op 5 februari zal het verder behandeld worden. Het College geeft de leden nog wel mee dat "het niet afronden van de Uithoflijn geen reëel alternatief is". Zonder het extra krediet zou de bouw nog meer vertraging oplopen. Wel moet de "onderbouwing van het additionele budget kritisch tegen het licht worden gehouden".
De exacte oorzaak van het uitstel is niet bekend. De statenleden hebben een geheimhoudingsplicht en dat vinden ze inmiddels lastig. "Er gaat blijkbaar iets goed mis in dit project", zei de SGP in een commissievergadering. Toch zien de partijen ook in dat ze niet terug kunnen. "We zitten in een rijdende tram en kunnen er niet meer uit", klonk het in de zaal.

VAART

Tot nu toe werd uitgegaan van een bedrag van 427 miljoen euro voor de hele lijn, de remise en de trams. Het Rijk draagt hier ruim 100 miljoen aan bij. Volgens een woordvoerder van de provincie is de dertig miljoen nu vooral bedoeld "om de vaart erin te houden". Het definitieve bedrag wordt pas later duidelijk, na onderhandelingen met de aannemer.
Dit kwartaal wordt wel duidelijk wat de verdeling van kosten is tussen de provincie en de gemeente Utrecht. Dan wordt ook de exacte reden van de vertraging bekend. "We hebben alle alternatieven onderzocht en dit is wat nu voorligt. We moeten er nu voor zorgen dat het project voort kan", aldus de gedeputeerde Jacqueline Verbeek.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.