Veel kritiek in provincie op verbreden Rijnbrug

RHENEN - Politieke partijen in de provincie hebben veel kritiek op de plannen voor de Rijnbrug bij Rhenen. Er staan veel files en daarom moet de brug verbreed worden. Maar dat kost meer geld dan gedacht. Ook de gevolgen van die verbreding zijn nog niet goed in kaart gebracht, klonk het vandaag in een commissievergadering.
De vraag is of de brug een wisselstrook moet krijgen of twee keer twee rijstroken. Voor die extra strook moet het nieuwe brugdek breder worden. De kosten daarvan zijn acht miljoen euro meer. "Je koopt zo'n brug voor honderd jaar" zegt gedeputeerde Jacqueline Verbeek, "dus hoe breed moet die opbouw dan zijn?"

EFFECTEN

Volgens meerdere partijen in de Provinciale Staten is het nog te onduidelijk wat de effecten van zo'n brede brug zijn. "Dit zet de deur open voor een noord-zuid-corridor", meent Groenlinks. De angst is dat de N233 op lange termijn een alternatief wordt voor een doorgetrokken snelweg A30.
Daarnaast zijn er zorgen over de leefbaarheid langs de weg en voor de verkeerssituatie rond Rhenen nu en in de toekomst. Ook is nog niet duidelijk waar extra geld vandaan gehaald moet worden.

TEKORT

In het hele project is er nu een tekort van veertig miljoen, als een er 2x2-brug gemaakt zou worden. De totale kosten daarvan zijn 71 miljoen euro en in eerste instantie was er voor het project 31 miljoen euro gereserveerd. In het nieuwe bedrag wordt wel een fietstunnel bij Achterberg meegenomen. De helft van de kosten daarvan zijn voor de gemeente Rhenen.

RICHTING

Vandaag wilde de gedeputeerde van de partijen weten of ze in principe voor een 2x2-brug zijn. "De Rijnbrug is geen weggegooid geld. We hebben hem sowieso nodig" vertelde Verbeek vandaag. "Maar we hebben richting nodig".
Maar een meerderheid van de partijen is bang dat door zo'n principebesluit er geen weg meer terug is. In de statenvergadering van 5 februari wordt opnieuw gedebatteerd over de plannen rond de Rijnbrug. Dan wordt er ook over gestemd.
Volgens de provincie zorgt het verschil tussen een wisselstrook en twee keer twee rijbanen overigens per dag slechts voor ongeveer 3 procent meer verkeer. Daaruit concludeert de gedeputeerde dat er geen nieuwe knelpunten optreden door een bredere brug.