Utrecht profiteert mee van groei binnenvaart

UTRECHT/PROVINCIE UTRECHT - De afgelopen tien jaar is het aantal binnenvaartschepen in Nederland met 5 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die groei is ook goed voor de haven-activiteiten in de provincie Utrecht, zegt bracheorgansatie Schuttevaer.
Binnenvaartschepen hebben in 2017 ruim 368 miljoen ton goederen vervoerd over de Nederlandse wateren. Daarvan is meer dan 203 miljoen ton droge bulk, zoals kolen of ijzererts. De schepen vervoerden 113 miljoen ton natte bulk, zoals bijvoorbeeld olieproducten. Het containervervoer bedroeg bijna 52 miljoen ton.
Volgens het CBS bleef de groei bij de binnenvaart in de afgelopen tien jaar wel achter bij andere sectoren, zoals het transport over weg en spoor en via de lucht.

STERKE HAVEN

Anné Middendorp van Schuttevaer meent dat de stijging ook goed is voor deze regio. "Utrecht is geen zogenaamde beginhaven, aan de rand van het land. Maar het is wel vertegenwoordigd op vlakken als veevoederoverslag, bouwmaterialen en containers. Dus het is een vrij sterke haven, die ongetwijfeld profijt heeft van de groei."
Op de langere termijn maakt de brancheorganisatie zich een beetje zorgen. Het vervoer van kolen zal namelijk afnemen, omdat er minder vraag is naar fossiele brandstof.