Inwoners Doorn praten verder over toekomst marinierskazerne

DOORN - Inwoners van Doorn hebben gisteravond verder gepraat over een nieuwe woonwijk die moet komen op de plek waar nu de marinierskazerne staat. Een inspraakavond vorige week liep zodanig uit, dat er een vervolgbijeenkomst moest worden ingelast.
Utrechtse Heuvelrug wil op het kazerneterrein zeker 500 huizen bouwen en omwonenden vrezen dat er niet goed is nagedacht over wat dat betekent voor de omliggende dorpen en de natuur. Onder meer over het verkeer dat in en rond de nieuwe wijk wordt verwacht hebben insprekers hun zorgen.

MILITAIREN

Wethouder Gerrit Boonzaaijer zei eerder dat het wegennet door de toekomstige bewoners niet zwaarder zal worden belast dan nu, nu er 1700 militairen met soms zwaar materieel overheen rijden. "Maar die zijn vaak weg", zegt Tjitte Steenhuizen van bewonersvereniging Leefbaarheid Doorn. Volgens hem hebben de mariniers vaste tijden voor hun activiteiten, woont een deel van hen buiten Doorn en maken ze veelal gebruik van eigen voorzieningen op de kazerne. "Het zal anders zijn als er straks 500 huizen staan met pakweg 2,5 bewoner per huis."
De woonwijk zelf is het probleem niet, zegt Steenhuizen. "Maar laat alles in verhouding zijn. We willen geen dorp met een heel ander karakter tussen Doorn en Driebergen in. We willen iets waar we blij mee zijn, waar we met plezier doorheen rijden, waar we met plezier kunnen wonen en wat een goede relatie heeft met de rest van de omgeving.

MEEPRATEN

Vereniging Leefbaarheid Doorn is erg tevreden over de manier waarop Utrechtse Heuvelrug inwoners de gelegenheid geeft om mee te praten. "Alle vertegenwoordigers hebben zich gisteravond samengevoegd", zegt Steenhuizen. "We willen graag laten weten dat we voortaan samen zullen optrekken."
De marinierskazerne is overigens nog volop in gebruik en de verhuizing van de militairen is al diverse keren uitgesteld. Vakbond AFMP betwijfelt openlijk of sluiting van de kazerne in 2022 wel reëel is.

Vereniging Leefbaarheid Doorn over de Marinierskazerne