Nieuwe medewerker Nieuwegein moet drugsgebruik terugdringen

NIEUWEGEIN - De gemeente Nieuwegein heeft iemand aangenomen die ervoor moet zorgen dat inwoners minder drugs gebruiken. Volgens de gemeente is dat nodig nadat vorig jaar uit rioolonderzoek bleek dat Nieuwegeiners meer drugs gebruiken dan bewoners van omliggende gemeenten.
Volgens wethouder Hans Adriani is het hard nodig de problemen met drugs te erkennen: "Na het rioolonderzoek hebben we een vervolgonderzoek laten uitvoeren onder diverse betrokken professionals. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat zij het hoge drugsgebruik niet herkennen. Ook bleek het lastig om te bepalen waarom het drugsgebruik in Nieuwegein nu hoger ligt. Daarom willen we met deze aanpak beter zicht te krijgen op de Nieuwegeinse situatie."
De nieuwe medewerker heet Marco Looyé en is preventiewerker bij Jellinek, een instelling voor verslavingszorg. Hij zal vooral contact zoeken met professionals en vrijwilligers, zoals huisartsen, wijkteammedewerkers, jongerenwerkers en wijkagenten.
Hij wil bij hen achterhalen welke problemen er zijn. Looyé: "Ik ga het gesprek aan met de verschillende partijen. Zo nodig kunnen zij ook een training krijgen hoe ze drugsproblematiek kunnen herkennen en wat ze kunnen doen om deze inwoner te helpen."