Gezondheidsraad wil meer aandacht voor luchtvervuiling

PROVINCIE UTRECHT/UTRECHT - Het kabinet moet meer doen voor schone lucht in Nederland. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan de regering. Volgens de raad moet de luchtkwaliteit zelfs verder verbeteren dan de wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseert.
De Gezondheidsraad schrijft dat hoewel de lucht inmiddels overal aan de Europese normen voldoet, er nog veel winst voor de gezondheid van Nederlanders te behalen valt. "Luchtverontreiniging levert een belangrijke bijdrage aan ziekte en sterfte. Alleen al blootstelling aan fijnstof is verantwoordelijk voor zo'n 4% van de ziektelast in Nederland. Na roken (13%) behoort luchtverontreiniging daarmee tot één van de belangrijkste risicofactoren, in dezelfde orde van grootte als overgewicht (5%) en weinig lichamelijke activiteit (3-4%)."
Volgens het wetenschappelijk adviesorgaan moet staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat voorrang geven aan de aanpak van luchtvervuiling door het verkeer en de veehouderij. Vooral dieselvoertuigen zorgen voor concentraties fijnstof en stikstofdioxide, terwijl de veehouderij verantwoordelijk is voor de uitstoot van ammoniak, schrijft de Gezondheidsraad. De organisatie zegt dat luchtvervuiling leidt tot naar schatting 12.000 vroegtijdige sterfgevallen.