Eigenaar woonboot Zandpad wil nieuwe rechter

UTRECHT - Een kort geding over de enige woonboot die nog in het voormalige prostitutiegebied aan het Utrechtse Zandpad ligt, is uitgelopen op wraking van de rechter. De zaakbehartiger van de eigenaar, Dammers Beheer, verwijt de rechter partijdigheid. De zaak loopt daardoor weken vertraging op.
Volgens Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek moet de woonboot weg, omdat langs de Vecht natuurvriendelijke oevers worden aangelegd. Ook zou de ligplaats geen woonbestemming hebben.
Sinds november van het afgelopen jaar wordt het vier kamers tellende schip verhuurd aan twee voormalig daklozen. Die hebben daarvoor een contract afgesloten met de beheerder.

DWANGSOM

Het waterschap heeft in 2013 de huurovereenkomsten opgezegd voor alle ligplaatsen in de prostitutiezone aan het Zandpad. De boten moesten uiterlijk eind december vorig zijn weggehaald.
De dwangsom voor de verhuurder en huurders van de laatst overgebleven schuit zou daarom zijn opgelopen tot één miljoen euro, zegt Dammers.

SEKSBOTEN

Dammers Beheer en de eigenaar stellen dat de boot nooit is gebruikt voor prostitutie. Daarom zouden andere regels gelden dan voor de seksondernemers die eerder gedwongen moesten vertrekken. Een oudere schuit die eerder op de dezelfde ligplaats lag, werd overigens wel gebruikt als prostitutieboot.
Maar een nieuwe vergunningaanvraag voor een seksboot op de ligplaats werd in 2011 afgewezen. Volgens het waterschap werd de boot toen echter door de eigenaar nog steeds als zodanig geëxploiteerd.

WRAKING

De beheerder wraakte de rechter, omdat die niet toestand dat op het laatste moment nog stukken aan het dossier toegevoegd zouden worden. De tegenpartij zou dit wel hebben mogen doen.
Ook is volgens Dammers de kwestie te gecompliceerd voor een kort geding. De beheerder dringt daarom aan op een bodemprocedure.