Burgers beslissen zelf in Abcoude

ABCOUDE - De gemeente die plannen maakt en die aan de burger voorlegt, dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. Inwoners moeten zelf meer regelen en ondernemen. En in Abcoude hebben ze dat begrepen.
Daar komt een zwembad annex gymzaal en het dorpscentrum wordt nieuw leven ingeblazen op initiatief van de Abcoudenaren zelf. "In de oude gemeente Abcoude werden al weinig subsidies verstrekt", vertelt Esther Grondijs die mede-inititatiefnemer was van het nieuwe zwembad. "Als je dan dingen wilde dan organiseerde je dat. Het dorpshuis, de ijsbaan, voetbal: allemaal gerealiseerd zonder overheidssteun."

ZELFREDZAAM

Het heeft er altijd al ingezeten, dat zelfredzame. Ook de nieuwe inwoners van de gemeente nemen hun eigen verantwoordelijkheid, zegt Carla van Lier van de ondernemersvereniging. "Er komen veel mensen uit Amsterdam hier wonen die graag het genot van de stad willen hebben en dat willen voortzetten."
Bijzonder is het plan voor een nieuw sportcomplex met zwembad. Inwoners maakten zelf het ontwerp en legden dat aan de gemeente voor. Grondijs: "Meestal gaan burgerinitiatieven over drempels of speelplaatsjes en dit hele project is door burgers gedragen en bedacht en door de gemeenteraad goedgekeurd, dat is echt uniek."

POP-UP

Ook hebben burgers plannen gemaakt om het dorpscentrum weer aantrekkelijker te maken en ze richtte het oude pand van een supermarkt in tot pop-up store. Daardoor kwam de levendigheid weer terug in het centrum weer terug.
De gemeente juicht dit soort inititatieven toe, vertelt wethouder Anco Goldhoorn: "Het is niet meer zo dat de gemeente bepaalt en de inwoner betaalt. Het is nu zo: de inwoner bepaalt in feite en de gemeente gaat kijken of we dat kunnen betalen en dan gaan we dat ook doen."

BASISVOORZIENINGEN

Hoe zelfredzaam de Abcoudenaren ook zijn, helemaal zonder de gemeente zullen ze nooit kunnen. Esther Grondijs: "We zullen altijd een brandweer nodig hebben en andere basisvoorzieningen. Daarin zullen we altijd samen op blijven trekken."

Abcoudenaren doen het zelf