Voorlopig geen gasboringen in Woerden

WOERDEN - In Woerden zal er de komende jaren niet naar olie en gas geboord worden. Dat komt doordat er geen vergunningen aangevraagd worden. Dat meldt Woerden.tv
Tot 2031 heeft Vermilion Energy een exclusieve winningsvergunning voor het gebied Papekopveld nabij Woerden. Mocht het bedrijf willen boren, dan moeten er eerst vergunningen worden aangevraagd.
Uit een brief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat blijkt dat dit tot op heden niet is gebeurd. Ook zou er nog geen vooroverleg zijn geweest.

VEILIGHEID

Er wordt pas ingestemd met een winningsplan als duidelijk is dat door de gaswinning de veiligheid van mens, natuur en milieu niet in het geding komt. Het daadwerkelijke instemmingsbesluit zal genomen worden door de minister. Die zich daarbij laat adviseren door provincies, gemeenten en waterschappen.
Mocht Vermillion besluiten actief in te zetten op het winningsplan dan moet er eerst uitgebreid onderzoek plaatsvinden. Ook voor deze onderzoeken zijn vergunningen nodig. Vermilion heeft deze aanvraag nog niet bij de overheid ingediend.