Uithoflijn ruim een jaar vertraagd, 84 miljoen euro extra nodig

UTRECHT - De Uithof-tramlijn wordt pas in de tweede helft van 2019 gefaseerd in gebruik genomen. In december van dat jaar gaat de lijn volledig in exploitatie. Het project is daarmee met ruim een jaar vertraagd.
In totaal is er 84 miljoen euro extra nodig. De gemeente Utrecht draagt 25 miljoen euro bij. Het resterende bedrag van 59 miljoen euro is voor rekening van de provincie Utrecht. Hiervan is al 30 miljoen euro aangevraagd. Het totale Uithoflijn-project gaat nu bijna een half miljard kosten.
De tramlijn tussen Utrecht Centraal en de Uithof zou dit jaar op 8 juli zijn eerste rit maken. Eerder werd al duidelijk dat dit niet zou gaan lukken. Dit komt onder meer door de vele complexe bouwprojecten in het stationsgebied.

RISICO

De nieuwe planning is gebaseerd op een actuele inschatting van de risico's. "Eén van de meest kritieke mijlpalen binnen de nieuwe planning is het tracé door het stationsgebied (eerst alleen spoor, later ook bovenleidingen)", aldus de gemeente. "Via dit spoor moeten de tramstellen worden aangevoerd vanuit de tramremise in Nieuwegein en hier regelmatig weer naar terugkeren voor onderhoud. Het daadwerkelijk testen en beproeven van de hele lijn kan pas als het stationsgebied doorrijdbaar is."

SPOORPLAAT

Er blijkt een onderheide spoorplaat onder Utrecht Centraal noodzakelijk om een stabiel spoor aan te kunnen leggen. De aanleg daarvan start binnenkort. Verder hebben de levering en certificering van veiligheidssystemen en de overweginstallatie bij de Koningsweg vertraging opgelopen. "Deze apparatuur moet niet alleen worden aangesloten, maar moet ook nauwgezet getest worden, voor die mag worden gebruikt", aldus de gemeente.
Voor de nieuwe planning zijn alle onderdelen van het project Uithoflijn onder de loep genomen. De afgelopen maanden is volgens de gemeente de nodige voortgang geboekt: de eerste tramstellen hebben inmiddels een aantal testritten gereden tussen haltes P+R De Uithof en Vaartsche Rijn.

EXTRA KOSTEN

De gemeente gaat in een reactie in op het financiële aspect. "Met het uitstel van de start van de tramlijn, het langer in bedrijf houden van lijn 12, de extra bouwwerkzaamheden en de langere bouwtijd zijn extra kosten gemoeid. Daarnaast zijn er middelen nodig voor de voorbereiding op beheer en exploitatie, proefbedrijf en ontvangstorganisatie en voor de meerkosten bij de nieuwbouw van de tramremise in Nieuwegein."

VAARTSCHE RIJN

De trams gaan medio 2019 eerst rijden tussen de haltes Vaartsche Rijn en P+R De Uithof. Zo wordt buslijn 12 ontlast, verwachtten de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht, die samen opdrachtgever zijn van de Uithoflijn. Zodra de Uithoflijn volledig in exploitatie gaat, vervalt buslijn 12.

KRITIEK

Collegepartij D66 in Utrecht reageert verbolgen op het nieuws over de Uithoflijn. Raadslid Susanne Schilderman: "Het is oneerlijk voor de reiziger dat er eerder optimistisch werd gecommuniceerd. Nu moet men nog langer in een volgepropte bus richting de Uithof reizen. Het verkeersnetwerk van de stad staat al onder druk. Dit is een grote tegenvaller voor de bereikbaarheid van Utrecht."
D66 roept het college, de provincie en de projectorganisatie Uithoflijn op, om er alles aan te doen dat de tramlijn zo snel mogelijk gaat rijden. In het aankomende vragenuur stelt de fractie mondelinge vragen aan het college om duidelijkheid te krijgen. Schilderman: "De D66-fractie is benieuwd welk alternatief het college gaat inzetten zolang de tram niet rijdt. De druk op lijn 12 is te hoog, zeker op piekmomenten. Dit kan echt niet veel langer voortduren."
Oppositiepartij CDA is behoorlijk chagrijnig over het nieuws. "Dit had voorkomen kunnen worden als de projecten in het stationsgebied beter op elkaar waren afgestemd", zegt fractievoorzitter Sander van Waveren. "De gemeente had hier beter en eerder op moeten sturen."

Het totale Uithoflijn-project gaat nu bijna een half miljard kosten.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.