Ambulancemedewerkers houden stiptheidsacties

PROVINCIE UTRECHT - Ambulancemedewerkers voeren maandag actie in de grote steden uit protest tegen de te hoge werkdruk in de sector. Het gaat om medewerkers in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Hollands-Midden.
Volgens vakbond FNV gaat het om stiptheidsacties, waarbij de veiligheid van patiënten gewaarborgd blijft. De actiedag is de aftrap van een reeks waarbij andere regios later zullen aansluiten.

ALSNOG ACTIE

Afgelopen november werden aangekondigde acties opgeschort, toen minister Bruno Bruins extra geld beschikbaar stelde voor verbetering van de ambulancezorg. Maar omdat de bond het niet eens kon worden met werkgevers over de verdeling van het geld, wordt er alsnog actie gevoerd.
Volgens FNV kunnen door een tekort aan personeel en daardoor tekort aan beschikbare ambulances, medewerkers niet meer voldoen aan de wettelijke vereisten van paraatheid en het verlenen van goede zorg.

REGELS STRIKTER NAGELEEFD

Bij de acties maandag worden regels strikter nageleefd. Zo houdt het ambulancepersoneel zich volgens de wegenverkeerswet aan de maximale snelheid. Verder nemen ze hun werk- en rusttijden in acht volgens de arbeidstijdenwetgeving en eisen ze hun pauzes op. Daarnaast worden er allerlei formulieren niet meer ingevuld.
CNV doet niet mee met de acties. Lage salarissen en personeelstekorten kunnen volgens deze bond beter aangepakt worden aan de centrale cao-tafel.

Ambulanceverpleegkundige Bas van den Hoven op Radio M Utrecht