UKiest: Wat houdt Renswoude bezig?

RENSWOUDE - Renswoude krijgt spannende verkiezingen. De beide collegepartijen (SGP en het CDA) hebben zes van de elf zetels en dat is dus een kleine meerderheid. Als één van de partijen een zetel inlevert kunnen beide Christelijke partijen niet samen verder regeren zonder hulp van een andere politieke partner.
De kans dat dit gebeurt is aanwezig. Afgelopen collegeperiode was er veel te doen over het Dorpshartdossier. Het gemeentehuis en de bibliotheek zouden daarin verhuizen en het centrum zou een opknapbeurt krijgen. Maar de oppositie roerde zich. Er zou vanuit de gemeente onkundig met het dossier zijn omgegaan en dat kwam ze op een motie van treurnis te staan. Het plan belandde op de plank.
Met de verkiezingen in het achterhoofd was een motie van treurnis de juiste oplossing, zo stellen de oppositiepartijen. In het doorgaans rustige politieke landschap in Renswoude kwam het toch hard aan. De verantwoordelijk wethouder naar huis sturen gebeurde niet, maar de beide wethouders zagen de motie toch als een aanval.
De vraag is of de achterban van het CDA en de SGP vergevingsgezind zijn of dat ze overstappen naar een ander Christelijk alternatief, de ChristenUnie. Of regeren er voor de ChristenUnie in zit is dan de vraag, want CDA en SGP zijn de kritiek op de Dorpshartplannen natuurlijk niet vergeten.

RONDWEG

Zowel buurgemeente Scherpenzeel als Woudenberg hebben een rondweg om het centrum. De N224 is een drukke provinciale weg en de dorpsharten werden door een extra weg aan te leggen rustiger. In Renswoude is ook naar zo'n oplossing gekregen, maar het werd afgeschoten omdat het te duur zou zijn.
Opnieuw zal de rondweg om het centrum te ontlasten tijdens de campagne en de formatie een rol gaan spelen. Maar of de weg er komt is ook afhankelijk van de Provincie die zal moeten meebetalen aan de weg.

UKiest: Hier gaat het over in Leusden volgens verslaggever Mark van der Wel