RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

UKiest: Wat houdt Woerden bezig?

WOERDEN - Het waren politiek gezien spannende tijden in Woerden. Maar liefst vijf wethouders moesten om uiteenlopende redenen het veld ruimen en in de gemeenteraad werd er fel gediscussieerd.

Over een rondweg, de zondagsopenstelling, veiligheid en groenonderhoud. Ook de komende periode staan er weer tal van langlopende dossiers en actuele kwesties op de agenda.


CREMATORIUM

"Geestdorp is in rouw door de mogelijke komst van een crematoriumgebouw!", valt te lezen op een groot spandoek in het buitengebied van Woerden. De inwoners van het buurtschap Geestdorp zitten niet te wachten op de komst van een nieuw crematorium op begraafplaats Rijnhof. Ze vrezen meer verkeer en maken ook bezwaar om principiŽle redenen. De discussie splijt ook de gemeenteraad. De christelijke fracties zijn tegen en een aantal partijen vreest voor verkeersdrukte in het landelijke Geestdorp.

Er werden tonnen uitgegeven aan een haalbaarheidsonderzoek, maar in april 2017 stemde een meerderheid van de raad tegen de komst van het crematorium. De discussie werd daarna in de ijskast gezet, maar zal zeker weer gaan spelen.

Volgens verschillende partijen is er veel behoefte aan een crematorium in Woerden. De trend is sowieso dat steeds meer mensen zich niet meer laten begraven, maar cremeren. Een nieuw crematorium zou in die nieuwe behoefte kunnen voorzien.


VERKEER

Woerden spreekt al jaren over een betere doorstroming van het verkeer. Nu staan er vaak files in en rondom de gemeente. Om die het hoofd te bieden zou er een nieuwe randweg aangelegd moeten worden vindt een deel van de gemeenteraad. Die kost wel miljoenen, maar daarmee zou het fileprobleem wel meteen opgelost kunnen worden.

Andere partijen vinden dat er aan het huidige wegennetwerk nog gesleuteld kan worden om de doorstroming te verbeteren. Inmiddels duurt de discussie over een mogelijke randweg al tientallen jaren. Gaat een nieuwe gemeenteraad er nu eindelijk eens een knoop over doorhakken?


KLIMAAT

Alle partijen in de gemeenteraad zijn het er wel over eens: ga niet naar gas boren onder het Papekopveld. Het bedrijf Vermilion heeft z'n zinnen gezet op het veld bij de wijk Molenvliet, maar inwoners en politiek vrezen Groningse toestanden met verzakkingen van huizen en scheuren in de muren. Maar als er niet meer naar gas geboord mag worden, waar halen we dan onze energie vandaan?

De gemeente Woerden heeft de doelstelling om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Dat is ambitieus en er moet nog veel gebeuren om dat doel te bereiken. Er zijn tal van duurzaamheidsplannen zoals de bouw van gasloze wijken, windmolens en zonnepanelen op geluidswallen. De vraag is hoeveel de partijen in de Woerdense gemeenteraad willen investeren in het duurzaam maken van hun gemeente.


GROENONDERHOUD

Woerden is de afgelopen jaren flink met de snoeisnaar tekeer gegaan. Zo'n 1000 bomen hebben het veld moeten ruimen en slechts een deel daarvan is inmiddels herplant. Inwoners zien dat hun gemeente kaler wordt terwijl de gemeente eerder de ambitie uitsprak dat er juist meer groen moet bijkomen.

Sowieso is het groenonderhoud, en meer in z'n algemeenheid, het onderhoud van de openbare ruimte een hoofdpijndossier. In 2015 werd de gemeente geconfronteerd met een tegenvaller van 13 miljoen euro. Dat bedrag was nodig om noodzakelijk onderhoud te plegen aan bruggen en wegen. In het buitengebied kampt Woerden met verzakkingen door de slappe veenbodem. Het onderhoud aan wegen en huizen drukt op de begroting.

Speeltuintjes worden het kind van de rekening. Die moeten het veld ruimen, omdat het te duur is om deze te onderhouden. Komende jaren zal het onderhoud van de openbare ruimte een grote rol blijven spelen temeer omdat de kosten ervan een groot deel van de totale begroting uitmaken.


AANZIEN VAN DE POLITIEK

Wethouders die aftreden, het is een trend die in heel Nederland te zien is, maar in Woerden maken ze het wel heel bont. De afgelopen raadsperiode stapte maar liefst vijf wethouders om uiteenlopende redenen op. De coalitie viel eind uiteen 2015. De fractie van ChristenUnie-SGP kon niet leven met het besluit van het college om winkels voortaan toe te staan om op zondag open te gaan.

Om de gemeente toch bestuurbaar te houden werd er door de 8 partijen in de raad een bestuursakkoord gesloten. Maar dat akkoord is niet altijd werkbaar. De fracties verschillen nog al eens van mening en er zijn op veel onderwerpen stevige discussies.

Over en weer was er veel kritiek en ook partijen onderling konden het vaak niet eens worden. Het laat de indruk achter dat ze er in de gemeenteraad een rommeltje van maken. Een nieuwe gemeenteraad zal z'n best moeten doen om het aanzien van de lokale politiek weer wat op te vijzelen.

Reageren op dit bericht? Mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.

Lees ook
Nieuwsoverzicht