UKiest: Wat houdt Leusden bezig?

LEUSDEN - Er werd veel en lang over gesproken en zelfs actie om gevoerd en toch kwam ie er niet: de bus door het zuidelijke deel van Leusden. En waar kunnen er nog woningen worden gebouwd in een dorp dat de meeste mensen graag groen willen houden? In dit artikel gaan we een paar belangrijke verkiezingsonderwerpen langs.
"We staan met lege handen", zo reageert het gemeentebestuur vorig jaar september op de uitkomst van een langslepende strijd om het behoud van een buslijn. Die strijd begint een jaar eerder wanneer duidelijk wordt dat vervoersbedrijf Syntus het busvervoer overneemt van Connexxion. De veelbesproken buslijn komt in de nieuwe dienstregeling te vervallen.

BUSVERVOER

Daarvoor in de plaats komen er wel meer bussen op een ander traject in het dorp. Hierdoor wordt Leusden beter verbonden met Amersfoort. Oppositiepartijen CDA en VVD zijn van begin af aan niet blij met het schrappen van de buslijn. Ze stellen kritische vragen aan het gemeentebestuur. Ook de SP, zetelloos in de Leusdense gemeenteraad, laat het er niet bij zitten en organiseert flyeracties en protestacties. Een oplossing komt er niet.
Het in stand houden van de buslijn in het zuidelijk deel van Leusden is volgens vervoersmaatschappij Syntus niet rendabel. Het protest mobiliseert in een later stadium ook andere partijen in de gemeenteraad van Leusden en uiteindelijk ook het gemeentebestuur. Steeds breder klinkt het in het najaar van 2017 daarom de oproep om in het nieuwe jaar weer een bus te laten rijden door de 'vergeten' Leusdense wijken. Het lukt niet.
Opnieuw zullen er de komende tijd gesprekken moeten komen tussen de gemeente, Syntus en de provincie die verantwoordelijk is voor het busvervoer in de regio. Alle partijen schrijven in hun verkiezingsprogramma's iets over beter openbaar vervoer. Tegelijkertijd spreken niet alle partijen zich expliciet uit over de terugkeer van een bus in het zuidelijk deel van Leusden.

WONINGBOUW

Leusden worstelt net als alle andere gemeenten in de provincie met de vraag naar woningen. Er is een tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen, terwijl het aantal mensen wat op zoek is naar een huis alleen maar toeneemt. Ruimte om uit te breiden is er bijna niet. De politiek hecht er net als veel inwoners erg aan dat Leusden een dorps karakter houdt. In de zomer van 2017 neemt de raad unaniem een voorstel aan om de woningbouw te beperken. Na 2025 worden er nog maar 50 in plaats van 150 woningen per jaar gebouwd.
Bouwen in het buitengebied ligt gevoelig. Eind vorig jaar wordt schoorvoetend ingestemd met een woningbouwproject in Leusden Zuid. De oppositie is tegen en opvallend genoeg ook raadslid en lijsttrekker Marcel Sturkenboom van coalitiepartij GroenLinks-PvdA. Hij vindt het principieel verkeerd dat de gemeente ervoor kiest om een woningbouwproject te realiseren op een plek die aangemerkt is als niet te bebouwen gebied. Sturkenboom roept alle partijen op om van het project een verkiezingsissue te maken.
De partijen denken onderling ook verschillend over wat voor soort woningen er gebouwd moeten worden. De VVD wil meer woningen voor jongeren en ouderen, kleinere woningen en ruime appartementen in de vrije sector. De PvdA/GroenLinks wil alles op alles zetten om bepaalde gebieden voor woningbouw beschikbaar te krijgen. Daarnaast wil de partij aan de slag met het omzetten van leegstaande kantoren in woonruimte. De ChristenUnie-SGP wil ook meer betaalbare huurwoningen en eist harde afspraken met de woningstichting over noodwoningen voor schrijnende situaties. D66 vraagt om ruimte voor kleinschalige projecten bijvoorbeeld op plaatsen van vrijkomende agrarische bebouwing.

LEEGSTAND

Wie wel eens winkelt in winkelcentrum De Hamershof of De Biezenkamp moet het opvallen: leegstand. Uit onderzoek blijkt dat winkelpanden in Leusden langer leeg staan dan in andere gemeenten in de provincie Utrecht. De Leusdende VVD heeft het dan ook niet voor niets over het midden- en kleinbedrijf als de motor van de Leusdense economie. De liberalen zien graag dat winkelcentrum de Hamershof wordt gemoderniseerd.
Winkelcentrum De Biezenkamp onderging na heel veel vertraging al een metamorfose. Veel nieuwe winkels zijn hier al geopend en de hoop van de gemeente is dat de facelift meer publiek oplevert. Er zijn partijen die meer willen dan een opknapbeurt. Zo mag van de VVD de bakker open op zondagochtend. Ook D66 vindt dat winkels zelf mogen bepalen wanneer ze open zijn. Voor leegstaande winkels willen de democraten graag snel alternatief gebruik mogelijk maken. De SP wil dat de gemeente bedrijven helpt om de gevolgen van leegstand te beperken.

VERSCHILLEN

Vriend en vijand zijn het erover eens dat de politieke besluitvorming de afgelopen vier jaar een stuk dynamischer is geworden. Na de verkiezingen in 2010 ontstond de uitzonderlijke situatie dat alle vijf politieke partijen ook samen het college vormden. De afgelopen vier jaar was er wel weer oppositie en dat heeft de onderlinge verschillen duidelijker gemaakt. Er valt dus iets te kiezen voor Leusdenaren op 21 maart.

UKiest: Hier gaat het over in Leusden

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.