UKiest: Wat houdt Eemnes bezig?

EEMNES - De ambities van Eemnes zijn groot, maar het dorpse karakter moet wel behouden blijven. Woningen bouwen is daarom nog niet zo eenvoudig en Eemnes moet ook bereikbaar blijven. En is het Huis van Eemnes als centrale ontmoetingsplaats van het dorp nou wel of geen goed idee?
Ten zuiden van Eemnes groeit een woongebied waar het natuurlijk en dorps wonen is: de Zuidpolder. De bedoeling is dat het unieke landelijke karakter bewaard blijft. Alle partijen zijn het er over eens dat er meer woningen nodig zijn om aan de groeiende vraag te voldoen, maar Eemnes moet wel dorps blijven.
De partijen verschillen onderling wel van mening voor wie die nieuwe woningen bedoeld zouden moeten zijn. De VVD stelt vast dat ruim 30% van de bevolking alleenstaand is, zowel jong als oud. De liberalen zien daarom graag meer kleinere woningen, voorzien van alle comfort.

BOUWAFSPRAKEN

Het CDA legt het accent op jonge mensen en wil hen een kans geven op de woningmarkt. De Bestaande bouwafspraken voor de Zuidpolder moet worden aangepast om dit doel te bereiken. Ook de PvdA zet in op woningen voor 1-persoons huishoudens. Daarnaast wil de partij ruimte bieden aan nieuwe initiatieven, zoals tiny houses en woongemeenschappen.
Concrete aantallen als het gaat om woningen worden niet genoemd, behalve door D66 en Dorpsbelang Eemnes. De democraten willen 50 tot 100 huizen per jaar, in nieuwe wijken en buurten van zo'n 500 woningen. Dat gaat Dorpsbelang Eemnes veel te snel. Deze lokale partij wil ongeveer 30 woningen per jaar.

BEREIKBAARHEID

De langzame groei van Eemnes zal zorgen voor meer verkeershinder. Het fileprobleem op de snelwegen rond Eemnes leidt bovendien soms tot overlast van sluipverkeer. Dorpsbelang Eemnes wil daarom dat de Laarderweg een 30-km zone blijft. Verder wil de partij bekijken of de weg zo ingericht kan worden dat alleen bestemmingsverkeer mogelijk is.
Doorgaand vrachtverkeer is niet meer welkom. Het CDA wil verdere toename van autoverkeer door het dorpscentrum voorkomen door een ontsluiting te maken van de Zuidersingel naar Wakkerendijk, bij voorkeur via de Eikenlaan. De partij ziet zo'n nieuwe ontsluiting zelfs als een voorwaarde bij volgende nieuwbouwplannen in de Zuidpolder.
De PvdA zet vooral in op veilige voetgangers- en fietsverbindingen. De partij spreekt opvallend genoeg niet over een eerder ingediend plan voor een overkapping van de A27. Dit plan werd in het voorjaar van 2017 door de rest van de raad nog weg gewuifd als te futuristisch, maar een aantal partijen haakt er nu toch weer op aan. Op de overkapping zou een makkelijk bereikbare Hoogwaardig Openbaar Vervoer-halte moeten komen. De overkapping zou na ruim veertig jaar ook een oplossing maken aan de A27-doorsnijding van Eemnes. De VVD en D66 zien er nu wel wat in.

SAMENWERKING

Overal in Nederland proberen gemeenten met elkaar samen te werken om kosten te besparen. Eemnes heeft op dit moment een driehoeksverhouding met Blaricum en Laren, wat betekent dat ze één ambtelijke organisatie hebben. Dat gaat misschien veranderen. Het provinciebestuur van Noord-Holland wil namelijk graag een fusie tussen de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren. Het is nog niet zeker dat die fusie er komt, maar de gemeenten die het aangaat trokken al snel de conclusie dat de ambtelijke samenwerking dan per definitie stopt.
Of dat zo is, is maar de vraag. Gedeputeerde Jack van der Hoek van de provincie Noord-Holland schrijft op zijn weblog dat nergens is gezegd dat de ambtelijke samenwerking moet stoppen. Hij denkt dat samenwerking met twee gemeenten in plaats van drie gemeenten ook mogelijk is. Het is een keuze die wat hem betreft de betrokken gemeenten kunnen maken.
Verwarring dus waarover in de komende tijd duidelijkheid moet komen. Eemnes is ondertussen bezig geweest om te flirten met een andere gemeente, Baarn. Eind januari was er een verkenningsbijeenkomst om te kijken of beide gemeenten ambtelijk kunnen samenwerken. De plannen zijn nog pril maar Mark Röell, burgemeester van Baarn, was enthousiast.
De politieke partijen in Eemnes staan op één lijn: ambtelijke samenwerking biedt voordelen en is noodzakelijk maar de zelfstandigheid van Eemnes mag niet aangetast worden. Als er maar snel duidelijkheid komt, zo schrijft de VVD in het verkiezingsprogramma. Ook daarover is iedereen het eens.

HUIS VAN EEMNES

De geplande bouw van het Huis van Eemnes heeft de gemoederen het afgelopen jaar flink bezig gehouden. De voorstaanders zien centrale ontmoetingsplaats van het dorp graag komen. In het gebouw is het de bedoeling dat Eemnessers bij elkaar komen voor onder meer sport, cultuur, zorg en educatie.
Goede voorzieningen trekken volgens de voorstanders jonge gezinnen aan en omgekeerd zijn die nodig voor ledenaanwas van de verenigingen. Dorpsbelang Eemnes is het hier niet mee eens en wordt gesteund door Lijst Van den Berg, maar deze partij doet niet mee met de komende verkiezingen.
De geplande komst van het Huis van Eemnes was misschien wel de druppel die de emmer deed overlopen voor lijsttrekker Willem van den Berg. "Ik vind het een grof schandaal dat wij hier in dit dorp 12 miljoen euro extra uit gaan geven aan het Huis van Eemnes, waar niemand op zit te wachten. De gevestigde partijen keuren een referendum daarover af. Niet de bevolking maakt uit wat er gebeurt, maar de politieke partijen die op het pluche blijven zitten."
Dorpsbelang Eemnes ziet ook graag een referendum. Andere partijen zoals het CDA wel. Volgens deze partij is geprobeerd om een zorgvuldige afweging bij de besluitvorming te maken. Een volksraadpleging had nuttig kunnen zijn, maar nu geen juist middel meer. De uitslag van de verkiezingen op 21 maart kan er dus zomaar toe leiden dat Eemnessers opnieuw hun stem moeten uitbrengen. Maar dan bij een referendum over het Huis van Eemnes.

UKiest: Hier gaat het over in Eemnes volgens verslaggever Kees Hoogendijk