UKiest: Wat houdt Stichtse Vecht bezig?

STICHTSE VECHT - Zoals burgemeester Marc Witteman van Stichtse Vecht het ooit verwoordde: "Je bent nooit Stichtsevechtenaar, je bent Vreelander of je bent een inwoner van Maarssen of Breukelen. Die identiteit is heel belangrijk voor mensen en dat houden wij als gemeente ook vast."
Stichtse Vecht kent twaalf kernen; Nigtevecht, Vreeland, Loenersloot, Loenen aan de Vecht, Nieuwersluis, Nieuwer Ter Aa, Breukelen, Kockengen, Maarssen-Dorp, Maarssenbroek, Tienhoven/Molenpolder en Oud-Zuilen.
Stichtse Vecht kent van oudsher een roerige politieke geschiedenis. De afgelopen raadsperiode was wat dat betreft niet anders. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen moest D66-wethouder Pieter de Groene opstappen omdat hij de indruk had gewekt van belangenverstrengeling. VVD'ers Piet Ploeg en Kathalijne de Kruif werden veroordeeld tot werkstraffen omdat ze geheime informatie over de benoeming van een nieuwe burgemeester hadden gelekt en wethouder Jaap Verkroost (CDA) stapte in 2015 op nadat gebleken was dat hij een lening aan een lokale ondernemer niet had gemeld.

CRISIS BIJ D66

D66 doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen vanwege een crisis binnen de partij. Al een tijd botert het niet tussen leden van de fractie. Het aftreden van wethouder Pieter de Groene van D66 in Stichtse Vecht heeft een breuk veroorzaakt binnen D66. Een deel van de democraten rekent het de andere D66-wethouder Franko Zivkovic-Laurenta aan dat hij burgemeester Marc Witteman heeft ingelicht over de mogelijke integriteitschending. Een ander deel steunt Zivkovic juist.
Volgens een woordvoerder van de landelijke partij is er onder lokale leden niet voldoende vertrouwen in de samenstelling van de kandidatenlijst, met daarop wethouder Franko Zivkovic-Laurenta. Het landelijk bestuur van de partij heeft daarop besloten om de machtiging voor deelname van D66 in Stichtse Vecht in te trekken. D66 is de grootste partij in Stichtse Vecht met zes zetels.

BEHEER OPENBARE RUIMTE

Stichtse Vecht is een mooie gemeente met veel groen. Maar het onderhoud van dat groen is en blijft een heikel punt. Het is namelijk lang niet overal even mooi meer. Inwoners ergeren zich aan rommel op straat en het slechte onderhoud van bomen en planten. Onkruid woekert en sommige bomen vallen bijna om. Volgens de gemeente ligt de schuld bij de aannemer. Er ligt een verbeterplan, maar daar zijn sommige partijen in de oppositie sceptisch over.

VERKEER

Doordat Stichtse Vecht tussen Utrecht en Amsterdam ligt, heeft de gemeente te maken met grote verkeersaders zoals de A2 en de Zuilense Ring. Maar er is een grote groep inwoners die last heeft van al die voorbijrazende auto's. Vooral mensen die langs de Zuilense Ring wonen hebben last van geluidsoverlast en fijnstof.
En er komt waarschijnlijk alleen maar meer verkeer langs de huizen van die mensen straks, omdat andere wegen worden aangepakt. De snelheid moet omlaag naar 80 kilometer per uur, roepen de buren van de Zuilense Ring. Daar zijn ze het in de politiek wel over eens, maar hoe je bijvoorbeeld geluidsoverlast oplost, daarover wijken de ideeën uiteen.

SOCIALE WONINGBOUW

De verschillende partijen binnen Stichtse Vecht zijn het niet eens over de oplossingen wat betreft het vraagstuk sociale woningbouw. Net zoals in veel andere gemeenten zijn er lange wachtlijsten en veel woningzoekenden. Daar komt bij dat Stichtse Vecht nog niet heeft voldaan aan de afspraak met de provincie om voldoende statushouders te vestigen. Er moet dus woonruimte komen, maar Stichtse Vecht wil ook een groene gemeente zijn. Zomaar ergens bouwen gaat dus niet zo makkelijk. Dat dit moet worden opgelost, daar zijn ze het in de politiek over eens. De oplossingen daarentegen staan

soms lijnrecht tegenover elkaar.


UKiest: de hete hangijzers in Stichtse Vecht