UKiest: Wat houdt De Ronde Venen bezig?

DE RONDE VENEN - De Ronde Venen begon de afgelopen periode met een brede coalitie van CDA, Ronde Venen Belang (RVB), Pvda/GroenLinks/LokaalSociaal en ChristenUnie/SGP. Twee jaar later zegt de raad het vertrouwen in het college op en worden de progressieve en de christelijke fracties ingewisseld voor de VVD.
Ondertussen moeten er ingrijpende beslissingen worden genomen. Over de sociale werkvoorziening bijvoorbeeld of het centrumplan Vinkeveen. En over woningbouw, bereikbaarheid en de Vinkeveense Plassen. Ook komende periode staan er weer genoeg onderwerpen op stapel waar een nieuwe gemeenteraad z'n tanden in kan zetten.
Op de Vinkeveense plassen is het mogelijk je eigen eilandje te kopen. Op deze zogeheten legakkers kun je recreëren of je bootje aanleggen, maar officieel is bebouwing niet toegestaan.

ILLEGAAL HUISJE

Toch zetten veel eigenaren 'illegaal' een huisje op hun legakker. De gemeente heeft dat jarenlang oogluikend toestaan, maar bij de vorig jaar verkochte legakkers wordt er strenger op toegezien. De Belangenvereniging Vinkeveense Legakkers (BVVL) wil dat de gemeente de regels
. De BVVL beredeneert dat legakkers waarop niet gebouwd mag worden sneller verwaarloosd.
Op het moment dat er meer mag, gaan mensen meer investeren in hun eilandje. Milieuclubs zijn altijd tegen de bebouwing van de legakkers geweest. Zo zegt de Vereniging Nederlands Cultuur Landschap dat de legakkers 'geen woonbestemming hebben, maar een natuurbestemming'.
De discussie verdeelt ook de gemeenteraad. Een aantal partijen vermoedt dat een verruiming van de bouwregels ten koste gaat van de cultuur, de natuur en de rust op de Vinkeveense Plassen. Andere raadsfracties denken juist dat door meer bebouwing toe te staan de unieke legakkers behouden kunnen worden.
De discussie rond de Vinkeveense Plassen is breder. De vraag die er ligt is: laat je meer recreatie toe op de plassen of moet natuur de ruimte krijgen? Wat is bijvoorbeeld de maximale snelheid van boten en elektrische scooters?

BUSSEN

De afgelopen jaren is door de inwoners van De Ronde Venen veel geklaagd over het openbaar vervoer. Het busstation in Abcoude is slecht bereikbaar, de
naar Amsterdam en het AMC is slecht en in Wilnis rijden weer teveel bussen. Zomaar een greep uit de klachten die inwoners hebben over het busvervoer in hun regio.
In principe is de provincie verantwoordelijk voor het busvervoer. Die maakt afspraken met de vervoerder over de kwaliteit en de diensten. Toch hebben de gemeentes ook invloed op de dienstregeling. Zij kunnen er bij de provincie op aandringen om bepaalde bushaltes of lijnen te behouden. Een aantal partijen in de gemeenteraad zou zelfs een tramlijn naar De Ronde Venen willen. Er wordt gewerkt aan een tramverbinding naar Uithoorn en die moet worden doorgetrokken naar De Ronde Venen vinden de partijen. Zo ontstaat 'een rondje randstad'.

PROVINCIALE WEG

Wie de gemeente De Ronde Venen via de N201 wil bereiken staat soms lang in de file. De oplossing? Meer asfalt zeggen sommige partijen. En er zijn zelfs plannen om de boel te ondertunnelen bij Vinkeveen zodat het er minder vastloopt. Andere partijen vinden dat er andere oplossingen zijn te bedenken dan een wegverbreding. Er zou bijvoorbeeld
kunnen worden naar het vrachtverkeer op de N201. Elke dag rijden er veel vrachtwagens van en naar de bloemenveiling in Aalsmeer. Dat vrachtverkeer zou omgeleid kunnen worden zodat het op de N201 weer wat rustiger wordt.

PAUWBEDRIJVEN

Afgelopen jaren waren er grote zorgen over Pauwbedrijven. Dit bedrijf dat in zes Utrechtse gemeenten
was, zorgde ervoor dat mensen met een arbeidsbeperking aan het werk geholpen konden worden. Omdat er steeds minder mensen naartoe werden gestuurd besloten die gemeenten, onder wie De Ronde Venen, het bedrijf op te heffen.
De gemeente gaat de groep kwetsbare mensen nu zelf begeleiden. De linkse fracties zijn het daar niet mee eens. Ze zijn bang dat mensen met een beperking nu tussen wal en schip vallen nu de voorziening er niet meer is. Bovendien vragen ze zich af of de gemeente wel ingericht is op het organiseren van werk voor deze bijzondere doelgroep.

UKiest: Hier gaat het over in De Ronde Venen volgens verslaggever Peter Knieriem