Familiebedrijven krijgen ondersteuning van provincie bij overname

PROVINCIE UTRECHT - De provincie gaat familiebedrijven helpen bij de overname door een familielid. Er komt een vast aanspreekpunt waar de bedrijven terecht kunnen met vragen. Ook worden er netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor familiebedrijven om ervaringen en kennis uit te wisselen en wordt er verder onderzoek gedaan naar hoe familiebedrijven beter geholpen kunnen worden.
De maatregel is een gevolg van een voorstel van het CDA om familiebedrijven beter te ondersteunen. Het voorstel is gisteren in de Staten aangenomen met een meerderheid. Ook SGP, 50PLUS, PvdA, SP en VVD steunen de plannen.
Nu gaat bijna driekwart van de bedrijven die overgenomen wordt door zoon of dochter op de fles. Vaak ontbreekt het de familieleden aan de juiste vaardigheden en financiële middelen om een bedrijf goed over te nemen. Er wordt vaak te gemakkelijk over gedacht terwijl een bedrijfsovername zomaar tien jaar kan duren.

Familiebedrijven krijgen ondersteuning van provincie bij overname