Nieuwe oproep van Woerden aan politiek Den Haag: "Sta gasboringen niet toe"

WOERDEN - Het college van Woerden roept de regering nogmaals op om geen toestemming te geven voor olie- en gaswinning onder de wijk Molenvliet. Er wordt gevreesd voor 'Groningse' toestanden, zoals verzakkingen.
Het stadsbestuur heeft een brief geschreven aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Hij wordt uitgenodigd voor een rondleiding in Woerden. "Dit om te laten zien welke stappen er mogelijk zijn in de energietransitie en welke stappen Woerden al heeft gezet."
Al in 2015 spraken het college en de gemeenteraad van Woerden zich unaniem uit tegen het plan. Het plan zou niet duurzaam genoeg zijn, maar bovenal levert het mogelijk onveilige situaties op.
Het gasveld van ongeveer 63 vierkante kilometer groot bevindt zich op ongeveer twee kilometer diepte onder Molenvliet. Het Canadese bedrijf Vermilion moet eerst een winningsplan indienen en een omgevingsvergunning aanvragen voordat de boringen kunnen beginnen. Dan is het aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat of de gaswinning ook daadwerkelijk door mag gaan.