Ken je gemeente: Rhenen

RHENEN - Rhenen haalde het afgelopen jaar het wereldnieuws dankzij twee nieuwe inwoners. Maar de gemeente is natuurlijk meer dan een dierenpark met twee luie, seksloze panda's. Het is ook de stad van de gerestaureerde Cuneratoren en er wonen zo'n 20.000 mensen.
De gemeente is relatief veilig. Per 1000 inwoners zijn er jaarlijks iets meer dan 30 geregistreerde misdrijven. Dat is een stuk lager dan het provinciale gemiddelde, dat schommelt rond de 60. Rhenen heeft wel een relatief hoge "grijze druk" dat is de verhouding tussen het aantal ouderen van 65 jaar en ouder en het aantal personen tussen de 20 en 64. Zeg maar de vergrijzing. In Rhenen is die meer dan 30 procent, een stuk hoger dan gemiddeld in de provincie (24 procent) en Nederland (27,8 procent)

POLITIEK

In 2016 uitte burgemeester Hans van der Pas zijn zorgen over de versplintering in de raad. Willem Oorschot was net opgestapt als raadslid voor de Progressieve Combinatie. Zo ontstonden er negen fracties voor zeventien zetels in de Rhenense Raad. "Deze versnippering is meestal niet bevorderlijk voor het besluitvormingsproces",
. Door het opstappen van Oorschot kwam ook de coalitie onder druk te staan, de benodigde meerderheid verdween. De Partij van de Arbeid bleek de redder in nood, met hun gedoogsteun kon het college de raadsperiode voltooien.
De SGP is in Rhenen traditioneel een van de grootste partijen, de afgelopen periode met 4 zetels zelfs de grootste. Vooral in de kleinere kernen Achterberg en Elst is de SGP populair. De opmars van die partij loopt in pas met de neergang van het CDA. Dat was tot 2002 de grootste, maar verloor steeds meer terrein en moet het nu doen met twee zetels. Misschien heeft de partij de wind in de rug: tijdens de landelijke verkiezingen van vorig jaar ging de partij er in Rhenen 4,6 procent op vooruit.
Willem Oorschot keert niet meer terug in de raad. Hij splitste zich af van de Progressieve Combinatie en ging onder naam Nieuw Democraten zelfstandig verder. Die partij doet niet mee tijdens de verkiezingen. Nieuwkomers zijn TROTS op Nederland voor échte Democratie en TolbrugRhenen.nl.
Rob van der Zee probeerde de vorige verkiezingen met Trots op Nederland ook al in de raad te komen, dat mislukte. Met TROTS op Nederland voor échte Democratie waagt hij een nieuwe poging. Tolbrugrhenen.nl is de vreemde eend in de bijt. Hendrik van Nellestijn deed met 8euri.nl al drie keer eerder mee. Zonder zetelwinst overigens.

THEMA'S

Verslaggever Marco Geijtenbeek vertelt je
wat de belangrijkste onderwerpen zijn van de komende verkiezingen.
Ook op Radio M Utrecht en televisie besteden we de komende tijd aandacht aan de gemeenteraadverkiezingen. Iedere dag staat een andere gemeente centraal. Rhenen is op 26 februari aan de beurt.