Bewoners geïnformeerd over veiligheidsmaatregelen Den Dolder

DEN DOLDER - De gemeente Zeist heeft de afgelopen maanden diverse maatregelen genomen in Den Dolder en omgeving om het gevoel van veiligheid te verbeteren. Dat schrijft burgemeester Koos Janssen in een brief aan inwoners. Aanleiding voor de maatregelen zijn de gebeurtenissen rond de dood van Anne Faber.
Volgens de burgemeester is de surveillance door politie, boa's, buurtcoaches, bewaking van Altrecht en bewakers van JBA Security de afgelopen maanden geïntensiveerd. "Bij een melding zijn zij binnen 10 minuten aanwezig", schrijft Janssen.
Verder is een extra looproute aangelegd van het Willem Arntsz-terrein naar de dorpskern. Ook zijn er bomen gesnoeid en is de verlichting overal gerepareerd.

KIOSK

Bewoners gaven ook aan dat de kiosk op station Den Dolder een belangrijke sociale functie heeft die bijdraagt aan het veiligheidsgevoel. "We streven er om die reden naar om deze te behouden", aldus de burgemeester. Omdat de huidige ondernemer binnenkort vertrekt, moet er wel gezocht worden naar een nieuwe ondernemer.
Vorig jaar werd een onderzoeksraad aangesteld die gaat kijken hoe tbs'ers en gevangenen met een psychische stoornis kunnen terugkeren in de samenleving. "Naar verwachting laten de resultaten van deze onderzoeken voorlopig op zich wachten. Zodra hierover meer bekend is, informeren wij u daarover", staat in de brief te lezen.