Uitlatingen PVV'er Van Deùn bij Bingo FM niet strafbaar

UTRECHT - De uitspraken van de Utrechtse PVV-voorman Henk van Deún over de ULU-moskee zijn niet strafbaar. Dat zegt de discriminatieofficier van het Openbaar Ministerie. Van Deún zei bij stadsradio Bingo FM dat hij de moskee "bij wijze van spreken het liefst ziet afbranden".
"Wij zijn echt tegen moskeeën in dit land. Wij erkennen de islam niet als godsdienst. Het is een ideologie, net als nazisme", zei de PVV'er. Deze uitspraak was voor de ULU-moskee reden om aangifte te doen van discriminatie.

NIET SCHULDIG

Het Openbaar Ministerie heeft de uitspraken getoetst en concludeert dat Van Deún zich niet schuldig heeft gemaakt aan overtreding van één van de discriminatie-artikelen in het Wetboek van Strafrecht. De wet stelt volgens het OM dat er sprake is van discriminatie wanneer een uitlating betrekking heeft op een groep mensen wegens (onder meer) hun ras of godsdienst. Kwetsende uitlatingen over een godsdienst, zoals gedaan door Van Deún, zijn niet strafbaar.
Voor aanhangers van de betreffende godsdienst kunnen dergelijke uitlatingen grievend zijn, erkent het OM, maar het betekent niet dat de uitlatingen betrekking hebben op de aanhangers zelf. "Dat maakt dat de uitlatingen van de PVV'er, hoe kwetsend of schokkend ook, in de zin van de wet niet strafbaar zijn. Evenmin is er sprake van opruiing aangezien niet wordt opgeroepen tot het plegen van strafbare feiten. Dit betekent dat de aangifte niet tot strafrechtelijke vervolging zal leiden."

BINGO FM

Van Deún deed zijn
in het politieke programma Stadhuisplein op stadszender Bingo FM. Ondanks herhaaldelijk aandringen van presentator Marc van Rossum du Chattel weigerde hij zijn woorden tijdens de uitzending terug te nemen.
Een paar uur later noemde hij zijn uitspraken toch ''onhandig''. Hij zei daarbij dat de PVV niet wil dat moskeeën afbranden. Op Twitter schreef Van Deún een paar uur na de radiouitzending: "Vanavond ophef over een wat onhandige woordkeuze van mij, maar wij willen moskeeën ook in Utrecht sluiten en natuurlijk niet dat ze afbranden. Geweld kan en mag nooit."