Gesjoemel met brief over Uithoflijn: "Politieke spelletjes"

PROVINCIE UTRECHT/UTRECHT - De U10-brief over het Uithoflijn-budget is voor politiek gewin gebruikt. Dat vertellen meerdere bestuurlijke bronnen aan RTV Utrecht. De verstuurde versie zou een andere inhoud hebben dan het concept dat door de tien wethouders is ondertekend.
De U10 bestaat uit de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, IJsselstein, Vianen, Houten, Stichtse Vecht, Zeist, Woerden, Bunnik en De Bilt. Het doel van de U10 is om samen te werken op thema's als bereikbaarheid, economie en wonen. Ook Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede maken deel uit van de U10, maar horen niet bij de mobiliteitsclub.
De brief, die vorige week is verstuurd naar de Provinciale Staten, zou een grote rol hebben gespeeld bij het aftreden van gedeputeerde Jacqueline Verbeek. Vorige week nam Verbeek ontslag, omdat ze haar verantwoordelijkheid neemt voor de problemen rondom de Uithoflijn. Maar hoe kon het zover komen?

STATENVOORSTEL

Op donderdag 8 februari stuurde het College van Gedeputeerde Staten een voorstel over de Uithoflijn naar de Provinciale Staten. Daarin werd de vrees uitgesproken dat het verschijnen van het
zou kunnen leiden tot extra kosten. De openbaring zou niet direct tot schadeclaims leiden, maar contractpartners hebben nu "handvatten om kosten te verhogen" of om "risico's in het domein van één of beide opdrachtgevers te plaatsen".
De extra kosten voor de Uithoflijn moeten gedeeltelijk uit het potje van het voormalige Bestuur Regio Utrecht komen. Ter compensatie kunnen de voormalige BRU-gemeenten een beroep doen op het zogenaamde "Realisatieplan Fiets". Daarmee kunnen ze maatregelen voor verbeterde fietsinfrastructuur met een regionaal belang aanmelden.

BRIEF

Het statenvoorstel valt niet goed bij de gemeenten binnen het U10-samenwerkingsverband, die vooral niet akkoord gaan met het plan om de kosten te dekken met de BRU-gelden. Nog dezelfde avond gaat er een conceptbrief naar de mobiliteitswethouders van de tien gemeenten.
De volgende dag, vrijdag 9 februari, gaat de uiteindelijke U10-brief naar de Provinciale Staten. De brief is ondertekend door de wethouders Kees van Dalen (Houten) en Lot van Hooijdonk (Utrecht), mede namens de mobiliteitswethouders van de acht andere gemeenten in de U10.
De tien gemeenten laten weten ontevreden te zijn over de samenwerking met de provincie. Volgens hen is er "vrijwel geen contact over het Mobiliteitsplan" geweest. Ook zou de provincie het beleid niet genoeg aanpassen op ontwikkelingen van vandaag de dag. En een bijeenkomst die was georganiseerd om te overleggen viel in het water, door een te late aankondiging kon bijna niemand aanwezig zijn.
Het AD noemt de brief later "het laatste zetje de politiek afgrond in" voor gedeputeerde Jacqueline Verbeek. Ze stapte op nadat de brief werd verzonden.

AANGEPAST CONCEPT

Advocaat Bernard Tomlow trekt maandag 12 februari aan de bel in de uitzending van UVandaag. Sommige gemeenten zouden helemaal
zijn van inhoud van de brief, hoewel hun naam er wel onder staat. Bij een rondgang van RTV Utrecht langs de U10-gemeenten zijn er meerdere gemeentelijke bestuurders die dit verhaal onderschrijven. Eén bestuurder spreekt van 'politieke spelletjes'.
De brief verschilt in inhoud en toon aanmerkelijk van de conceptbrief die aan de wethouders is verstuurd, vertellen verschillende bestuurlijke bronnen. Waar het concept nog louter spreekt van kritiek op het mobiliteitsplan, zijn in de uiteindelijk verstuurde versie ook passages over de Uithoflijn te lezen.
Nieuw is een alinea over overleg tussen wethouder Kees van Dalen en Jacqueline Verbeek over het overgebleven BRU-budget. Het gebruik van de BRU-gelden zet "de samenwerking tussen provincie en gemeenten onnodig onder druk", schrijft de Houtense wethouder in een bijlage. En: "Daarvoor kunnen mijn collega's en ik weinig begrip opbrengen."

REACTIE WETHOUDERS

Wethouder Ivo ten Hagen uit Woerden beschouwt de brief als niet verzonden. "De brief is niet behandeld, dus hij is niet verstuurd."
Wethouder Inge Nieuwenhuizen uit IJsselstein heeft inmiddels een mail gestuurd naar haar collega's binnen het samenwerkingsverband. Volgens de bronnen van RTV Utrecht is die van toon "maatgevend voor het gevoel in de regio".
Collega André Landwehr uit Vianen is van mening dat de inhoud van de brief niets zegt over het functioneren van Verbeek. Hij geeft aan de conceptbrief te hebben gelezen, maar de verstuurde versie niet. Bovendien was er, omdat de brief zo snel verstuurd is, "geen kans om het te bespreken in de colleges".
Nieuwegein reageert schriftelijk via een woordvoerder. "Wij waren het eens over een stevige reactie op het Mobiliteitsplan Provincie Utrecht, zowel procesmatig als inhoudelijk. Daarover is met alle wethouders gecommuniceerd. Op donderdag werden wij geconfronteerd met een statenvoorstel met de dekking voor de tekorten van de Uithoflijn; dit voorstel heeft financiële consequenties voor de U10-gemeenten en is op geen enkele wijze ambtelijk en bestuurlijk met de U10 afgestemd."

OVERLEG

Woensdag 21 februari staat een volgend overleg tussen de mobiliteitswethouders binnen de U10 gepland. Dan zal er een goede evaluatie plaats gaan vinden over wat er mis is gegaan, aldus betrokkenen.
In deze tijdlijn lees je een reconstructie van de Uithoflijn-crisis.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.