Bomen aan Van Kempensingel in Woerden gaan er definitief aan

WOERDEN - De bomen aan de Van Kempensingel in Woerden worden toch gekapt volgens het oorspronkelijke plan. De gemeente heeft bewoners daarover per brief geïnformeerd.
De Vogelbuurt gaat momenteel op de schop en er was al rekening mee gehouden dat de bomen dan moesten wijken, omdat die met hun wortels het trottoir omhoog drukken. Uit een rapport van de aannemer is nu gebleken dat het niet veilig is om de bomen te laten staan.
De gemeente verontschuldigt zich in de brief voor de onduidelijke communicatie in de kwestie. Het leek er eerst op dat de bomen eraan zouden gaan, toen werd de indruk gewekt dat ze gespaard zouden worden en nu is toch weer de boodschap dat ze verdwijnen.
Tegen de kap bestond verzet van een deel van de bewoners van de straat. Anderen willen de linden juist kwijt, omdat de takken loslaten en de bomen zonlicht wegnemen.