Utrecht signaleert meer radicalisering, uitreizen wel minder aantrekkelijk

UTRECHT - Het aantal signalen van radicalisering in Utrecht is vorig jaar toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Dat staat in het Veiligheidsbeeld 2017 van de gemeente.
De toename wordt toegeschreven aan de aanpak Utrecht Zijn We Samen. Meer dan driehonderd professionals hebben bijvoorbeeld de training multicultureel vakmanschap gevolgd om signalen van radicalisering te herkennen, te duiden en daarna ook in actie te komen. Ook ging het project 'terrorisme bespreekbaar in de klas' van start en is er een sleutelfigurennetwerk in het leven geroepen. Dit bestaat uit personen met gezag en/of een goede informatiepositie binnen bepaalde risicogroepen.

UITREIZEN

"De aantrekkingskracht om uit te reizen is fors afgenomen en leidt vooralsnog ook niet tot veel nieuwe terugkeerders", schrijft de gemeente, die wel stelt dat ondanks de val van ISIS de voedingsbodem voor radicalisering en extremisme niet is verminderd. "ISIS is nog ondergronds en online actief, waardoor het aantal signalen naar verwachting niet snel minder zal worden."

VEILIGER

Uit het rapport blijkt in zijn algemeenheid dat de stad veiliger wordt, stelt de gemeente. Het aantal geregistreerde misdrijven en het onveiligheidsgevoel zijn gedaald. "We hopen op een trendbreuk", aldus de gemeente, die wel toegeeft dat de cijfers geen volledig beeld geven van de werkelijkheid. Zo onttrekt de vermenging van onder- en bovenwereld zich vaak aan de waarneming.
Het afgelopen jaar zijn volgens het stadsbestuur belangrijke stappen gezet om deze zogenoemde ondermijning aan te pakken. In Overvecht werden bijvoorbeeld 83 garageboxen doorzocht. In 77 daarvan was sprake van illegale praktijken
Ook blijkt uit de cijfers dat voor het derde achtereenvolgende jaar het aantal zogenoemde high impact crimes is gedaald. Dit zijn bijvoorbeeld overvallen, straatrroven, woninginbraken en babbeltrucs. De gemeente noemt het opvallend dat het percentage opgeloste high impact crimes geen gelijke tred houdt.

AUTOBRANDEN

Uit het Veiligheidsbeeld blijkt ook dat zakkenrollen en winkeldiefstal verder afneemt. Fietsendiefstal blijft echter een hardnekkig probleem, evenals de autobranden in de stad. In het laatste kwartaal, en met name de Kerstvakantie, vroeg dit extra aandacht. Vooral in Hoograven, Kanaleneiland en Overvecht gingen veel auto's in vlammen op. Ondanks
en een
zijn er nog geen aanhoudingen verricht.

JEUGDOVERLAST

In 2017 zijn bij de gemeente 402 meldingen over jeugdoverlast binnengekomen. In 2016 waren dit er 385. Dit is een stijging van 4,5 procent. In 2017 kwamen er bij politie 3.097 meldingen jeugdoverlast binnen. In 2016 waren dit er 3262. Dit is een afname van 5 procent. Veelal gaat het om losse meldingen, die niet zijn terug te leiden naar jongeren uit de problematische jeugdgroepen.

SOCIALE MEDIA

Het is ook niet altijd duidelijk of overlast van jongeren tot jaar 18 jaar komt, van jongvolwassenen tot 23 jaar of van volwassenen ouder dan 23 jaar. Ook zijn de groepen volgens de gemeente 'fluïde'. "Jongeren trekken in wisselende samenstellingen op, maar zijn wel allen betrokken bij dezelfde groep. Social media speelt een steeds grotere rol."

ONVEILIGHEIDSGEVOEL

Eén van de doelstellingen voor volgend jaar is dat niet meer dan 26 procent van de Utrechters zich in 2018 wel eens onveilig zou mogen voelen in haar of zijn eigen buurt. Ondanks het feit dat het onveiligheidsgevoel in 2017 is gedaald van 33 procent naar 30 procent is het niet zeker of dit doel wordt gehaald. Daarbij speelt een rol dat veel onbekend is over aard en oorzaak van onveiligheidsgevoelens, stelt de gemeente.
Daarom wordt daar onderzoek naar gedaan. In Nijenoord (Ondiep) zijn bewoners geïnterviewd. De veranderende buurt blijkt volgens de gemeente belangrijkste verklaring voor de verstoorde veiligheidsbeleving. Er zijn enkele hotspots in de buurt benoemd waar bewoners zich onveilig voelen door de verkeerssituatie of door de aanwezigheid van hangjongeren op fysiek onaantrekkelijke locaties.
De verstoorde veiligheidsbeleving kan volgens de gemeente ook verklaard worden door de risicoperceptie van de buurtbewoners. "Op de hotspots wordt overlast gesignaleerd, het gevoel leeft dat er niet of nauwelijks sociale controle aanwezig is en bewoners zich niet gehoord en gezien door politie en gemeente. Dit leidt bij een aantal Nijenoorders tot een stevige mate van ontevredenheid."
Het onderzoek in Nijenoord heeft concrete aanbevelingen opgeleverd. Op dit moment wordt de uitvoering daarvan voorbereid door het wijkbureau Noordwest in samenwerking met onderzoekers van de Hogeschool Utrecht.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.