Amersfoorters willen meer inspraak op gemeentebesluiten

AMERSFOORT - Amersfoorters moeten meer inspraak krijgen op onderwerpen die in de gemeenteraad worden besproken. Dat was de belangrijkste conclusie van deelnemers en toeschouwers bij een debat over de lokale politiek. RTV Utrecht, lokale krant De Stad Amersfoort en Bibliotheek Eemland tekenden samen voor de organisatie van de avond.
In het Amersfoortse KAdE-café stond de 'kleine partij' vanavond centraal. Verslaggever Kees Hoogendijk van RTV Utrecht ondervroeg politici van bestaande en nieuwe partijen in Amersfoort. De teneur van het debat was dat kleine partijen essentieel voor de democratie zijn. Ze houden de gevestigde politiek bij de les en geven een stem aan minderheden. Bovendien is menig gigant ooit klein begonnen.

REURING

Kandidaat-raadslid Rob Vellekoop (Vrede & Recht) vond dat kleine, nieuwe fracties zorgen voor 'reuring' in de raad. Zijn partij is een voorstander van regelmatige referenda, zodat de burger zijn of haar stem kan laten horen.
Gerard Chel, van de naamloze Lijst 10, zei dat Nederlanders tevreden zijn over de democratie, juist omdat ook de kleinere partijen worden gehoord. "Je houdt de bestaande politici scherp, je bent de luis in de pels."

VERSNIPPERING

Om wat tegengas te geven, waren er ook 'gevestigde' partijkanonnen uitgenodigd. Onder hen was VVD-voorman Kees Kraanen, die zei wel eens moeite te hebben met de 'versnippering' die hij signaleert. "We hebben ooit veertien fracties gehad. Dat maakte de besluitvorming wel heel stroperig. Je zag ook dat er van de oorspronkelijke voorstellen weinig overbleef, omdat iedere partij er een plasje over wilde doen."
Volgens Kraanen is een referendum niet hét middel om aan alle onvrede een einde te maken. "Neem de westelijke rondweg. Die materie is ingewikkeld, dat laat zich niet in een referendum gieten." Die stelling schoot bij Ben Stoelinga (Amersfoort2014) in het verkeerde keelgat. Vindt Kraanen de burger soms een beetje simpel? "Hij ziet over het hoofd dat er veel deskundigheid is in de stad, ook buiten het stadhuis."

LOTEN

Dick van Norren (van het Leusdense Zincafé), uitgenodigd als externe deskundige, kwam met het voorstel om raadsleden door loting te verkiezen. De oude Grieken deden ook al iets dergelijks en dat zou goed hebben gewerkt. In Groningen werd er inmiddels weer mee geëxperimenteerd, en hij keek ervan op hoe serieus de toevallig aangewezen gelegenheidspolitici zich van hun taak kweten.
Roel Mulder (Actief) zag daar niets in. "Democratie bij de oude Grieken? Vrouwen, slaven en armen mochten niet aanschuiven. Ongeveer twee procent van de bevolking deelde de lakens uit. Wat voor garantie heb ik dat een willekeurig gezelschap, voor een paar weken bij elkaar gebracht, de wijsheid in pacht heeft? Wij politici, wij moeten tegenover de kiezer verantwoording afleggen, elke vier jaar." Er volgde een applausje.

BEROEPSPOLITICI

Actief-voorman Mulder, toch al op dreef, brak later nogmaals een lans voor de reguliere democratie: "Zonder beroepspolitici komt alle macht bij de ambtenaren te liggen. Die macht wordt oneindig, en die macht ligt dan niet bij mensen die democratisch zijn gekozen." Hij verdiende er opnieuw een applausje mee.
Op woensdag 14 maart vindt het derde en laatste debat van het Lokaal Media Centrum plaats in het KAdE-café. Dan staat een groot lijsttrekkersdebat op het programma.
Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met De Stad Amersfoort.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.