Uitslag Uithoflijn-onderzoek pas eind dit jaar

UTRECHT - De Rekenkamer van de stad Utrecht en de Randstedelijke Rekenkamer (van de vier randstedelijke provincies) zeggen dat hun onderzoeksrapport over de Uithoflijn op zijn vroegst pas eind dit jaar op tafel ligt.
Dat staat in een brief van de voorzitter van de Utrechtse Rekenkamer aan de gemeenteraad. De datum is belangrijk omdat het tijdstip grote gevolgen kan hebben voor de financiële positie van de provincie. Als het jaarverslag van de provincie niet wordt goedgekeurd door de accountant, kan de provincie onder toezicht van het Rijk worden gesteld.

KLOKKENLUIDERSMELDING

De accountant wil de jaarrekening van 2017 niet goedkeuren tot de resultaten van de Randstedelijke Rekenkamer bekend zijn. Al eerder maakte hij duidelijk dat het langer duurt omdat hij niet op de hoogte was van een klokkenluidersmelding die
achterhaalde.
Hoe langer de goedkeuring van de accountant op zich laat wachten, hoe langer het Ministerie van Binnenlandse Zaken met de provincie over de schouder meekijkt. In het ergste geval kan de provincie onder curatele worden gesteld. De deadline voor het inleveren van de jaarrekening van 2017 ligt op 15 juli. De provincie is al in gesprek met het het ministerie over uitstel. Mogelijk worden ook andere scenario's uitgestippeld.

VOOR DE ZOMER

Zowel Provinciale Staten als de gemeenteraad van Utrecht wilden dat de rekenkamers eerder met uitslagen kwamen. In beide aangenomen moties is gevraagd om het rapport voor de zomer af te hebben. De Rekenkamer hoeft hier niet naar te luisteren omdat ze zelf een onafhankelijk onderzoeksplan schrijven. Vandaag praat de provincie in een commissievergadering over het onderzoek.
RTV Utrecht heeft een tijdlijn gemaakt over het Uithoflijn-debacle. De problemen rond het politieke dossier worden daarin chronologisch uitgelegd.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.