Gemeenteraad Amersfoort wil ruimhartiger kinderpardon

AMERSFOORT - De voltallige gemeenteraad van Amersfoort vindt dat kinderen in asielzoekerscentra beter behandeld moeten worden. Burgemeester Bolsius moet daarom in Den Haag gaan pleiten voor soepelere regelgeving.
Het voorstel van GroenLinks werd toevallig besproken op de avond dat RTL Nieuws meldde dat de behandeling van zieke en gehandicapte kinderen in azc's tekort schiet. In dat bericht wordt onder andere gesproken over de 6-jarige Zuzu. Deze jongen met het syndroom van Down woont met zijn moeder in een kleine kamer in het azc Amersfoort. Zuzu's moeder zegt dat het niet goed gaat met haar zoon. Hij is gestresst, nerveus, boos en maakt dingen kapot. Een broer van Zuzu is vanwege de penibele situatie al overgeplaatst naar een crisisopvang.
De moeder en haar twee zoons hebben geen verblijfsvergunning gekregen en zullen worden uitgezet naar Irak. Het kinderpardon geldt niet voor Zuzu. Dat is alleen voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Zuzu is er nu ongeveer tweeënhalf jaar. Er zijn nog wel andere juridische opties voor hem. Zo is er volgende week donderdag een rechtszaak waarin artikel 64 besproken wordt (het meewegen van de meervoudige handicap) en loopt er een zaak bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De laatste procedure is een kwestie van de lange adem. Er is een grote kans dat Zuzu en zijn moeder en broer die uitspraak buiten Nederland moeten afwachten.

NACHTMERRIE

Raadslid Youssef El-Messaoudi van GroenLinks spreekt van een "bureaucratische nachtmerrie" als het gaat om het huidige kinderpardon. Het pardon wordt volgens hem zo strikt nageleefd, dat 98% van de gevallen wordt afgewezen. "Er moet een oplossing gezocht worden want de grens is bereikt".
Het beleid rondom het uitzetten van kinderen wordt gemaakt in Den Haag. D66-Wethouder Bertien Houwing van jeugdzaken reageerde daarom op het voorstel door te stellen dat het ruimer toepassen van regels een bevoegdheid is van de staatssecretaris en niet van het college. "Wij zien geen enkel signaal dat het kabinet een versoepeling van het asielbeleid nastreeft, ook niet ten opzichte van de kinderregeling."
Vlak voor de stemming merkte raadslid El-Messaoudi op het "teleurstellend" te vinden dat de wethouder zich op dit standpunt stelt.

ZUZU

Naar aanleiding van het onderzoek van RTL Nieuws laat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) overigens weten dat voor Zuzu alsnog "een passende oplossing" zal worden gezocht. Burgemeester Bolsius heeft aangekondigd in te grijpen te treffen als er vanuit Den Haag niet snel veranderingen komen.

Burgemeester Bolsius over Zuzu en kinderen in het AZC

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.