Extra toezicht op loslopende honden in de natuur

PROVINCIE UTRECHT - Terreinbeheerders en de provincie gaan de komende tijd extra streng toezien op loslopende honden in de natuur. Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) trekken er vaker op uit en gaan de regels strenger handhaven.
Loslopende honden veroorzaken meer schade en overlast dan veel hondeneigenaren zich realiseren, schrijft de provincie. Alleen al hun aanwezigheid verstoort dieren in de natuur. Door het zien van een hond worden reeën, dassen en vogels alert. Het komt regelmatig voor dat een ree op de vlucht slaat en in paniek tegen een hekwerk rent of onder een auto terechtkomt.

VOGELS

Ook vogels vliegen steeds op van hun nesten. Hierdoor kunnen ze de eieren niet goed uitbroeden en houden ze te weinig energie over voor de winter en de trek naar het zuiden.

DOODGEBETEN

Verder worden geregeld reeën
door loslopende honden. Het is volgens de provincuie daarom belangrijk dat hondenbezitters zich aan de regels van het natuurgebied houden. Op borden bij natuurgebieden en op websites van terreinbeheerders staat duidelijk aangegeven wat deze regels zijn. De toegangsvoorwaarden verschillen per natuurgebied.
Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Utrechts Particulier Grondbezit en Recreatie Midden-Nederland werken intensief samen op het gebied van toezicht en handhaving. De provincie Utrecht ondersteunt deze organisaties hierbij door de inzet van toezichthouders van de Regionale Uitvoeringsdienst.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.