Ophef over bouwplannen in polder Soest

© RTV Utrecht
SOEST - In Soest is verontwaardigd gereageerd op de bouwplannen van boer André van Dorresteijn. Hij wil weg van zijn huidige locatie omdat hij in de verdrukking komt door woningbouw. Omdat zijn zoektocht naar een nieuwe locatie al jaren duurt, willen de gemeente en de provincie hem helpen. Tegen het bestaande beleid in, mag hij in de polder een stal en een huis bouwen.
Tegenstanders, zoals de Vereniging Vrij Polderland en de Stichting Behoud de Eemvallei, vinden het plan absurd en komen in opstand. Ook omwonenden vrezen de gevolgen van de bouw aan de Peter van den Breemerweg. Volgens de tegenstanders is het van maatschappelijk belang om de polder open te laten. "We waren totaal verbijsterd, toen we over de plannen hoorden", vertelt Robert van Motman, voorzitter van de Vereniging Vrij Polderland.

WONINGBOUW

Op dit moment heeft Van Dorresteijn een boerenbedrijf aan de Insingerstraat in Soest. Daar wordt hij steeds meer ingeklemd door woningbouw. Voor het bedrijf, dat eerst van zijn vader was, is dat helaas geen onbekende situatie. "We zijn daar geplaatst in 1969, toen wij uitgekocht waren in het Smitsveen", legt Van Dorresteijn uit. "Destijds zeiden ze dat er aan de Insingerstraat nooit gebouwd zou worden. Maar de tijd heeft dit ingehaald en het is weer gebeurd."
Inmiddels is Van Dorresteijn al jaren op zoek naar een nieuwe locatie, maar die is volgens hem onvindbaar. Onzin, zeggen de tegenstanders. "Er zijn percelen zat te koop, waar hij naartoe kan", legt Van Motman uit. "Alleen dit is het meest lucratieve stuk en daar zet hij op in." De vereniging denkt dat de boer vooral als ondernemer naar de grond kijkt. "Je koopt het als goedkope poldergrond en met een bouwvergunning wordt het opeens veel meer waard. Als ondernemer snap ik dat heel goed, iedereen wil wel een bouwvergunning in de polder, net buiten de bebouwdekom van Soest. Maar dit is beschermde grond."
Van Dorresteijn zegt geen keus te hebben. "Als ergens een perceel te koop komt met een bouwvergunning, dan worden daar direct woningen op gezet", vertelt Van Dorresteijn. "Laat ze die vrije bedrijven maar aanwijzen. Er hebben zoveel deskundigen met mij mee gekeken en we kunnen ze niet vinden."

HEK VAN DE DAM

Om genoeg plek te hebben voor zijn vleeskoeien, kocht Van Dorresteijn in 2004 grond aan de Peter van den Breemerweg, net buiten de bebouwde kom van Soest. Daar wil hij nu graag een boerderij en moderne stal bouwen. De provincie wil dit als uitzondering toestaan, tot grote frustratie van polderliefhebbers. Zij vrezen dat daarna het hek van de dam is. "Dan willen straks alle agrarische ondernemers in de omgeving gaan bouwen", vertelt Van Motman.
De tegenstanders begrijpen best dat Van Dorresteijn zijn onderneming in de polder wil vestigen, maar nemen het de provincie erg kwalijk dat er voor hem een uitzondering wordt gemaakt. "We vinden dat uiterst merkwaardig", reageert Van Motman. Het besluit staat haaks op het beleid van de provincie om de polder te beschermen. "Gedeputeerde Pim van den Berg probeert zijn eigen beleid onderuit te halen. Dan maak jezelf ongeloofwaardig en verlies je het gezag."

MAATSCHAPPELIJK BELANG

De Vereniging Vrij Polderland vindt dat de provincie het belang van één boer dient, door hem toestemming te geven om te bouwen in de polder. Maar daar denkt gedeputeerde Pim van den Berg zelf anders over. Door de ontstane situatie moet Van Dorresteijn namelijk met grote regelmaat door het dorp rijden. Hij brengt zijn dieren, veevoer en ander materiaal steeds van zijn bedrijf, naar zijn land aan de andere kant van het dorp. "Dat is een onwenselijke situatie, ook voor het fietsverkeer", licht Van den Berg toe.
"Uiteraard is de provincie voorstander van het open polderlandschap", vervolgt de gedeputeerde. "Maar er kan een situatie ontstaan dat een agrariër de kans moet krijgen zich daar te vestigen. Dat dient ook de vitaliteit van het buitengebied. Die afweging is in het geval van de heer Van Dorresteijn gemaakt." Zelf denkt de boer dat zijn bedrijf juist iets toevoegt aan het polderlandschap. "Mensen zien juist graag koeien en kalfjes in de wei."
Zowel de boer als de tegenstanders hebben hoop op een goede afloop. Voorlopig zit Van Dorresteijn nog te wachten op een vergunning.
Polderliefhebbers vrezen komst boerderij en stal