"Stuur oproep aan staatssecretaris over Howick en Lili"

© Defence for Children (Bewerking door RTV Utrecht)
AMERSFOORT - Defence for Children en de advocaat van Howick en Lili uit Amersfoort zijn teleurgesteld dat de voorzieningenrechter de uitzetting van de kinderen naar Armenië mogelijk maakt. De rechtbank oordeelde gisteren dat de beslissing van de staatssecretaris, om geen verblijfsvergunning op humanitaire gronden te verlenen, terecht is genomen.
Burgerbeweging De Goede Zaak vraagt mensen om een bericht te sturen aan staatssecretaris Harbers waarin ze hem oproepen om zijn bevoegdheid te gebruiken zodat Howick en Lili kunnen blijven.
ONDERGEDOKEN
De kinderen zijn twaalf en dertien jaar oud en verblijven al tien jaar in Nederland. Ondanks protesten werd hun moeder in de zomer van 2017 uitgezet naar Armenië. Voormalig staatssecretaris Klaas Dijkhoff wees erop dat haar verzoeken om in Nederland te mogen blijven al sinds 2009 waren afgewezen. De kinderen doken na het vertrek van hun moeder eerst onder en trokken daarna in bij een pleeggezin.
ADVOCAAT
Advocaat Patricia Scholtes staat Howick en Lili bij. Ze probeerde in deze procedure een verblijfsvergunning in Nederland voor de kinderen te krijgen met het argument dat hun moeder niet voor hen kan zorgen. De moeder van de kinderen was naar het oordeel van de kinderrechter in november 2017 nog onvoldoende in staat om de bedreiging van de ontwikkeling van de kinderen weg te nemen.
Justitie voert nu aan dat het inmiddels afspraken heeft gemaakt met Armenië en dat Howick en Lili daar na terugkeer eventueel voor opvang en begeleiding bij een Amerikaanse stichting terecht kunnen. Daar is geschoold personeel die aandacht zullen geven aan psychologische ontwikkelingen en mogelijke cultuur- en taalproblemen. Ook zou de moeder psychische hulp kunnen krijgen.
MOEDER MIST KINDEREN
Volgens Scholtes vindt de moeder de uitkomst verschrikkelijk. "Ze mist haar kinderen ontzettend, maar ze kan niet voor ze zorgen. Maar de rechter zegt dat het in de toekomst wel kan.'' Volgens Scholtes is de tijdelijke opvang in Armenië niet goed geregeld en kunnen Howick en Lili niet veilig bij hun moeder wonen. Ze gaat zich beraden over mogelijke nieuwe stappen.
"De uitspraak doet geen recht aan de rechten en belangen van de kinderen", aldus Scholtes. "Op grond van de wet kunnen kinderen onder toezicht worden gesteld als kinderen zodanig opgroeien dat zij ernstig wordt bedreigd in hun ontwikkeling." "De kinderrechter heeft 30 november beslist dat na uitzetting van moeder hiervan sprake is", stelt ze.
"De Raad voor de Kinderbescherming heeft in haar advies aan de Kinderrechter aangegeven dat een aantal voorwaarden moeten zijn gerealiseerd, voordat moeder de verzorging van de kinderen weer op zich kan nemen en de kinderen naar Armenië kunnen worden overgebracht. Met de tijdelijke opvang die de Dienst Terugkeer en Vertrek heeft geregeld, wordt niet aan deze voorwaarden voldaan en is er onvoldoende perspectief dat de kinderen weer veilig bij hun moeder kunnen verblijven."
DEFENCE FOR CHILDREN
Defence for Children is teleurgesteld in de uitspraak en "de zeer terughoudende wijze" waarop de rechter de belangen van Howick en Lili heeft getoetst. De kinderen zijn in Nederland onder toezicht gesteld van Stichting Nidos en zij verblijven in een netwerkpleeggezin, voert de belangenorganisatie aan.
De Raad voor de Kinderbescherming heeft in een uitvoerig rapport een aantal doelen geformuleerd waaraan ten minste moet zijn voldaan in het geval van terugkeer, aldus Defence for Children. Zo moest voor de kinderen veiligheid en stabiliteit gecreëerd worden. Er zou onder andere bij terugkeer in Armenië sprake moeten zijn van adequate huisvesting, zinvolle dagbesteding en financiële middelen.
KINDERRECHTER
De kinderrechter oordeelde in november nog dat de moeder onvoldoende in staat was om in Armenië voor Howick en Lili te zorgen. "De vreemdelingenrechter denkt daar nu anders over en overweegt dat de door de Raad voor de Kinderbescherming gestelde doelen behaald kunnen worden." Gezondheidszorg zou kosteloos zijn in Armenië en de kinderen zouden wel ondersteuning kunnen krijgen van een Amerikaanse hulporganisatie.
GEPAST
Martin Vegter, jurist bij Defence for Children: "Je ziet hier duidelijk dat de vreemdelingenrechter eerst naar het kind kijkt als vreemdeling en dan pas als kind. Bij de kinderrechter is dat net andersom. Wij hadden het gepast gevonden wanneer de vreemdelingenrechter zijn collega kinderrechter had uitgenodigd om samen naar de zaak te kijken."
TAALACHTERSTAND
"Wij hebben verder met eigen ogen gezien hoe het met kinderen in Armenië gaat die na lang verblijf in Nederland zijn uitgezet", aldus Vegter. "De tieners hebben zo'n taalachterstand opgelopen, dat ze op school nooit meer mee kunnen komen, gezondheidszorg was niet kosteloos beschikbaar en de huisvesting was slecht. De voorzieningen konden op geen enkele manier 'adequaat' worden genoemd."
Vegter: "Wanneer medische zorg voor iedereen in het land kosteloos beschikbaar was geweest, hadden ze daar gebruik van gemaakt. De Nederlandse overheid verschuilt zich nu achter informatie van ambassades en lijkt alles op alles te willen zetten om deze kinderen uit te zetten. Daarbij staat weer het handelen van moeder centraal en wordt niet naar het belang van de kinderen gekeken."
ZEER SCHADELIJK
Volgens de jurist van Defence for Children zijn Howick en Lili net zo Nederlands als hun klasgenootjes, vrienden en vriendinnen. "Zij hebben geen herinneringen aan een ander land. Gedwongen terugkeer naar Armenië, waar zij de taal niet machtig zijn en waar de cultuur hen volkomen vreemd is, zal hun ontwikkeling ernstig schaden."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.