"Verhuizing marinierskazerne terugdraaien kost Defensie tientallen miljoenen"

DOORN - De verhuizing van de marinierskazerne in Doorn is niet onomkeerbaar. Maar áls het proces wordt stopgezet, dan gaat het Defensie tientallen miljoenen kosten. Dat blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Barbara Visser op Kamervragen van Isabelle Diks (GroenLinks).
Het besluit over de verhuizing naar een nieuw te bouwen kazerne in Vlissingen viel zes jaar terug. Sindsdien is er sprake van een leegloop bij het korps. Volgens de Koninklijke Marine zijn in het eerste kwartaal van dit jaar al 73 mariniers gestopt. Zij vrezen dat hun partners in Vlissingen geen werk kunnen vinden en dat ze een koophuis in Zeeland nooit meer kunnen verkopen. Ook zouden er op de nieuwe locatie te weinig schietbanen zijn en kan er wegens geluidsoverlast maar beperkt worden geoefend.

POINT OF NO RETURN

De staatsecretaris laat in de beantwoording van de Kamervragen weten dat het verhuizingsproces nu in de fase van de aanbesteding zit. "Volgens de huidige planning volgt de gunning eind juli 2019. De ingebruikneming van de nieuwe kazerne is voorzien vanaf begin 2022", schrijft ze.
Het moment van gunning geldt volgens Visser als een 'point of no return'.

TIENTALLEN MILJOENEN

Als Defensie de aanbesteding afbreekt, dan zal het een vergoeding moeten betalen aan de drie bouwconsortia waarmee nu wordt gepraat en die nu al kosten hebben gemaakt. "Ook de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen zullen dan hun inmiddels gemaakte kosten op Defensie willen verhalen. En Defensie is dan een groot deel van de zelf gemaakte kosten kwijt. Zonder nu specifiek te kunnen zijn, gaat dat in totaal om tientallen miljoenen euro's", aldus de staatsecretaris. Ze benadrukt dat met het schrappen van de verhuizing de ruimteproblemen in Doorn niet zijn opgelost.
Over de problemen die de mariniers en hun gezinsleden hebben met het 'verre Zeeland', stelt Visser: "Defensie kent veel meer uitgezonden militairen van wie velen niet wonen in de nabijheid van hun kazerne, vliegbasis of de marinehaven in Den Helder. Dit laat onverlet dat Defensie zich ervan bewust is dat de verhuizing naar Vlissingen invloed zal hebben op de privésituatie van de mariniers. Het ligt voor de hand dat dit onderwerp nog zal worden besproken in het overleg met de medezeggenschap."

ONDERZOEK NAAR LEEGLOOP

De staatssecretaris stelt dat op dit moment wordt onderzocht waarom er sprake is van een hoge uitstroom bij het Korps Mariniers. Ze verwacht daarvan binnenkort de resultaten.
Visser stelt ook dat Defensie zich bewust was van een mogelijke uitstroom van personeel als gevolg van deze verhuizing. Wel tekent ze hierbij aan dat "de irreguliere uitstroom bij het Korps Mariniers nu groter is dan in 2012 was voorzien."

WEINIG BEGRIP

"Ik proef bij de staatssecretaris weinig begrip voor de manier, waarop een verhuizing naar Vlissingen ingrijpt op het leven van de gezins- en familieleden van de mariniers", zegt GroenLinks-Kamerlid Diks. "Het is goed dat de vaste commissie voor Defensie daarom binnenkort op mijn initiatief zelf in gesprek gaat met de mariniers om hun zorgen te horen. GroenLinks vindt het positief om bevestigd te krijgen, dat er nog geen onomkeerbare stappen zijn genomen."
Volgens Diks is er dus tijd om alle opties nog eens goed onder de loep te nemen. "En dat is iets wat eigenlijk aan het begin van het besluitvormingsproces veel zorgvuldiger had moeten gebeuren. Dan kunnen we hierin ook de resultaten van het onderzoek naar de uitstroom bij de mariniers meenemen. Mocht dit uitstroomonderzoek tot nieuwe inzichten leiden, dan wil GroenLinks dat gemeenten en provincies nauw worden betrokken bij een eventuele heroverweging."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.