Officieren Korps Mariniers: Verhuizing uit Doorn gaat onze toewijding te boven

© ANP
DOORN - Ruim tweehonderd jonge officieren van het Korps Mariniers hebben een brandbrief geschreven aan de minister en staatssecretaris van Defensie. Zij vragen de bewindslieden om af te zien van de verhuizing van de eenheden in Doorn naar Vlissingen.
"De geluiden die wij elke dag opvangen zijn consistent verontrustend en de redenen zijn logisch", schrijven ze in de brief die RTV Utrecht heeft gekregen. De officieren leggen uit waarom ze tegen de verplaatsing zijn. De mariniers zijn bang dat het korps zal leeglopen en daardoor minder inzetbaar wordt.

WERKDRUK

Veel officieren moeten door de verhuizing kiezen voor hun gezin of voor het korps en dan kiezen zij toch voor het gezin, wanneer dat niet mee wil naar Zeeland. "De werkdruk is hoog. Zes maanden per jaar van huis is de norm. Het gezin draagt deze last nog het meest en een kazerne in een uithoek van het land zal die last alleen maar doen toenemen. Verhuizen betekent veelal dat familie, vrienden en kennissen moeten worden achtergelaten."
Wij vrezen een leegloop bij het Korps Mariniers.
Officieren in brief

ONRUST NEEMT TOE

De verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen moet in 2022 rond zijn. De laatste maanden klinken steeds meer geluiden dat de militairen grote tegenzin hebben en volgens de vakbonden keren meer mariniers dan ooit het korps de rug toe. Eerder sprak ook de korpscommandant zich uit tegen het plan.
In de brief schrijven de officieren dat vrijwel niemand de overstap naar Zeeland wil maken: "Het alternatief is inwoning op de kazerne of lange woon-werk afstanden. Dit heeft een negatief effect op de tijd die mariniers thuis kunnen zijn wanneer ze niet op oefening of uitzending zijn. Het is onjuist te denken dat een marinier in deze tijd alles opgeeft voor een baan bij het Korps Mariniers. De keuze tussen het gezin en het Korps is pijnlijk, maar eenvoudig."

TOEKOMST

Volgens de opstellers van de brief loopt de toekomst van het Korps Mariniers gevaar. "Veel manschappen en onderofficieren oriënteren zich dan ook op een baan elders. Ook wij worden daartoe gedwongen. Wij verwachten dat naarmate de verhuizing dichterbij komt, de uitstroom sterk toeneemt. In die zin zijn de recente cijfers slechts het topje van de ijsberg. Wij vrezen dan ook - naast de enorme belasting op gezinnen - een leegloop bij het Korps Mariniers." Volgens de officieren zou de druk de komende 10 tot 15 jaar op de mariniers daardoor enorm toenemen.
Het offer dat nu wordt gevraagd gaat onze toewijding ver te boven.
Officieren in brief.

AFZIEN VAN VERHUIZING

De officieren zien daarom geen enkele andere optie dan de verhuizing niet door te laten gaan. "Van mariniers wordt voortdurend gevraagd zich onzelfzuchtig en soms met grote risico's in te zetten voor het gemeenschappelijk belang. Dat doen wij met trots en toewijding. Het offer dat nu wordt gevraagd gaat die toewijding echter ver te boven. Dit gaat letterlijk en figuurlijk om onze thuisbasis. Wij verzoeken u dan ook, respectvol maar zeer dringend, dit geluid ter harte te nemen, het personeel op de eerste plaats te zetten en af te zien van de verhuizing naar Vlissingen."
Donderdag wordt in Den Haag gesproken over de kwestie. Parlementariërs praten dan met mariniers. Ondermeer Korpscommandant Mac Mootry en een Kolonel spreken dan met Kamerleden.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.