RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

Allerlaatste kans voor Amersfoortse stalker

AMERSFOORT - Hij stuurdevrouwenettelijke brieven, e-mails en krantenknipsels.Ookhingde verwarde Frederik de J. (52) uit Amersfoortrond bij hun woningenen zocht hij zijnslachtoffersop ineen caf. Het OM maande hem te stoppen met zijnziekelijke praktijken, maar De J. ging door. Vandaag kreeg hij een allerlaatste kans om mee te werken aan een uitgebreid psychologischonderzoek.

Hoofddoelwit van de Amersfoorter was een medewerkster van een hulpverleningsinstelling.De J. had een obsessie voor haar en bestooktehaar met allerlei teksten. Laterbegon hij ook haar moeder, schoonzus en leidinggevende lastig te vallen. Doodsbang werden ze ervan. Maar hoe gevaarlijk is Frederik de J.? DeAmersfoorter stond vandaagterecht voor stalking in de Utrechtse rechtbank.Verslaggever Riks Ozinga volgde de zaak.


VERWARD

"Een kleine, kale man met een hoge, wat hese stem", zagOzinga. "Hij komt verward over en onderbreekt de rechter vaak.Hij wil wetenhoe het verder moetmet zijnuitkering en planten.Mogelijk is hij verstandelijk beperkt." Eerder onderzoekleverde daarover onvoldoende inzicht op,vindt de aanklager. Volgensde psycholoog die De J.onderzocht, lijdtde manmogelijk aan een paranode psychose. Hij zou zich door zijn waanbeelden niet eens bewust kunnen zijn geweest van zijn daden.

"Zo kan ik geen strafeis formuleren""
Officier van justitie

PIETER BAAN CENTRUM

Uitspraken doen over de toerekeningsvatbaarheid van de Amersfoorter isdus lastig. "Zo kan ik geen strafeis formuleren",sprak de officier, die aandrong op aanhouding van de zaak en een observatie in het Pieter Baan Centrum.

Opname in het PieterBaan Centrum lijkteen schrikbeeld voor de Amersfoorter. Hij wil liever in Den Dolder in eenbegeleid wonen project worden geplaatst. "Zover zijn we nog niet", zei de rechter daarover.


GEWELDDADIG

Advocaat Starmans staat De J. bij.De raadsman stelt datde kans nihil is dat zijn clint gewelddadigwordt. VolgensStarmans hieldde Amersfoorterzich ookredelijk aan het gebod om de slachtoffers niet langer lastig te vallen.Hijvindt daarnaast dater voldoende andere, lichtere middelen zijndan zijn verwarde clint op te nemen in het Pieter Baan Centrum. Hij ziet dit als een te zware maatregel. "Voor we met de zaak verder kunnen, zijn we al gauwzeven maanden verder."

LEVEN IN ANGST

De officier van justitiebleef bij zijn verzoek om De J. op te nemen."Uit het psychologisch onderzoek blijktdat de woede en frustratie van de verdachte toenemen en dat hij steeds onberekenbaarder word. De kans op agressief gedragzou zonder behandeling toenemen. De slachtoffers zitten volledig aan de grond en leven in angst. Dat wordt nog verder aangewakkerd als De J op vrije voeten komt."

Volgens De J. zelf gaat hij zich nu echt aan een eventueel contactverbod houden. Hij geeft aan dat hij weg wil uit Amersfoort en in Zeist wil gaan wonen. Zijn advocaat wilde de zaak vandaag afhandelen, maar zover kwam het niet. De rechter besloot de zaak voor een paar maanden aan te houden.


LAATSTE KANS

De rechtbank besloot De J. een laatste kans te geven. De Amersfoorter, die sinds januari vastzit, blijft vast zitten en moet tijdens zijn detentie meewerken aan onderzoek. Ondertussen wordter vast een plek gereserveerd in het Pieter Baan Centrum. MochtDe J. dwars blijven liggen, dan kanhij meteen alsnog worden opgenomen in de observatiekliniek.


Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.
Nieuwsoverzicht