Voor- en tegenstanders Amersfoortse rondweg graven zich verder in

AMERSFOORT - De voorstanders van de westelijke rondweg in Amersfoort zien geen reden om opnieuw te kijken naar nut en noodzaak van het project. Dat werd vanavond duidelijk toen in de gemeenteraad opnieuw gesproken werd over de weg.
Voor veel raadsleden is het een gebed zonder einde. De discussie over de rondweg wordt al jaren gevoerd. In 2012 struikelde het toenmalige college over de kwestie. Voorstanders zeggen dat de weg die 67 miljoen euro kost nodig is om Amersfoort ook in de toekomst goed bereikbaar te houden. Tegenstanders betwijfelen dat en vallen bovendien over het aantal bomen dat voor de weg moet wijken.
VERZET
Vorig jaar ging de kogel dan eindelijk door de kerk. Na een procedure bij de Raad van State werd besloten dat de weg er definitief zou komen. In 2016 stemde de gemeenteraad al in met de 2,5 kilometer lange strook asfalt. Maar volgens de SP is er nieuwe onduidelijkheid over de vraag of er wel of geen sprake is van toename van verkeer aan de westkant van de stad. De socialisten haken aan bij het verzet van zes bewonersgroepen. Maar meest pijnlijk voor de SP lijkt de kap van ongeveer 3000 bomen voor de aanleg van de weg. Dat overigens gecompenseerd wordt door het planten van honderden nieuwe bomen.
HERBEREKENING
De SP wil een onafhankelijke herberekening van de kosten en van nut en noodzaak van de weg. Net als Peter de Langen, voorzitter van de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA). "Ik denk niet dat we zitten te wachten op een nieuw Uithoflijndebacle. De provincie heeft aan één hoofdpijndossier wel genoeg." De roep om een herberekening krijgt ook steun van Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de Technische Universiteit Delft. Hij adviseert de overheid regelmatig bij grootschalige transport- en vervoersprojecten. "Het nut is mij duidelijk, maar de noodzaak eigenlijk niet. Ik zou als raadslid echt niet weten wat ik moet stemmen als de onderbouwing niet helder is."
VERTRAGEN
Voorstanders van de weg lieten zich vanavond ook horen. Zij zien een nieuwe berekening van de cijfers vooral als een manier om te vertragen. "Ik vind het zeer eigenaardig dat een al eerder democratisch genomen besluit mogelijk weer kan worden teruggeroepen", aldus een bewoner van de Daam Fockemalaan. In het nieuwe plan wordt het noordelijk deel van deze laan straks een autoluwe woonstraat. "Op een gegeven moment moet je een beslissing nemen en daarvoor staan", aldus de geïrriteerde bewoner.
GELOOFSKWESTIE
Daar sloten de meeste fracties in de gemeenteraad zich gisteravond bij aan. Over de rondweg wordt al jaren gediscussieerd. In 2012 struikelde het toenmalige college over de kwestie. Veel partijen willen het boek nu eindelijk eens sluiten. Ook de partijen die op dit moment proberen een nieuwe coalitie te vormen. VVD, D66, ChristenUnie en GroenLinks zien geen heil in een herberekening. De SP had wellicht gehoopt dat GroenLinks het in de coalitiebesprekingen tot een breekpunt zou maken, maar GroenLinks-raadslid Dillian Hos ziet nog altijd een raadsmeerderheid voor de rondweg. "Er is een heilig geloof in deze weg. Daarbij helpen nieuwe cijfers niet meer."
De verwachting is dat de werkzaamheden voor de westelijke rondweg in 2020 kunnen starten.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.