Second opinion: gebrekkige communicatie over meerkosten Uithoflijn

© RTV Utrecht
UTRECHT - De provincie en gemeente Utrecht moeten alert blijven op meerkosten voor de Uithoflijn. Dat staat in een second opinion van adviesbureau Procap.
De aanleg van de tramlijn naar de Uithof kost zeker 84 miljoen euro meer dan begroot en heeft veel vertraging opgelopen. Bij het onderzoek naar de kostenoverschrijding zijn geen grote missers of afwijkende prijzen naar voren gekomen. Wel had de communicatie en uitleg over de meerkosten en risico's beter gemoeten. De onverwachtheid en omvang van de 84 miljoen euro door tegenvallers van buiten de project zijn reden om alert te blijven, stellen de onderzoekers. 
Het onderzoek is dinsdagavond gepresenteerd aan raadsleden en Statenleden. Zij wilden een second opinion over de meerkosten.

CONCLUSIES UIT HET ONDERZOEK

- De onderbouwing van het bedrag van 84 miljoen is voldoende valide;
- De opbouw van het bedrag is voor een buitenstaander onduidelijk;
- De communicatie over de meerkosten wekt verwarring;
- Of de 84 miljoen solide is, is niet goed vast te stellen. Er bestaat geen heldere relatie tussen het risicodossier en de buiten het project ontstane meerkosten. Tegelijkertijd is er op verschillende plekken ruimte om tegenvallers op te vangen. Dat geeft vertrouwen in de beheersing.
- Een extra analyse van de 39 miljoen euro (bedoeld voor beheersing en vertraging) levert geen ander beeld op.
- De onverwachtheid en omvang van de 84 miljoen euro veroorzaakt door tegenvallers van buiten de projectscope zijn een reden om alert te blijven.
VVD-raadslid André van Schie laat weten dat er reden genoeg is om alert te blijven. "Er is nog flink wat huiswerk om echt goed uit te leggen hoe de kosten zo konden oplopen en het is nog steeds een risicovol project omdat zich nog steeds onvoorziene omstandigheden van buiten het project kunnen voordoen."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.