Utrecht zet komende vier jaar vol in op groen

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
UTRECHT - Het nieuwe Utrechts college van B&W is aan het begin van de middag gepresenteerd. Tegelijkertijd werd het coalitieakkoord tussen GroenLinks, D66 en de ChristenUnie getekend.
Het akkoord heeft de titel 'Utrecht, ruimte voor iedereen'. Het akkoord stipt verschillende punten aan. Hieronder een overzicht van de belangrijkste thema's, toegelicht door politiek verslaggever Marc van Rossum du Chattel.

DUURZAAMHEID

Zoals te verwachten was, komt er veel aandacht voor de fiets en gaat er veel geld naar het Openbaar Vervoer. De automobiliteit moet teruggedrongen worden. Er komt een onderzoek naar een fietsbrug naar Lage Weide, en er moet nog weer een extra fietsenstalling komen in het Stationsgebied.
De stad groeit, en dat wil dit college ook stimuleren, maar die groei moet vooral duurzaamheid uitstralen. Utrecht moet fietsstad van de wereld worden. De milieuzone moet een stuk groter worden, en op termijn (2030) mogen daar helemaal geen benzine- of dieselauto's meer in.
Doorgaande routes in de stad worden 'geknipt' om verkeer door de stad te ontmoedigen, als eerste komt er een knip in de wijk Votulast. Er wordt gekeken wat autonoom rijdende auto's voor de stad gaan betekenen. Schoon vervoer moet verder gestimuleerd worden. Uiterlijk 2028 moeten alle buslijnen elektrisch zijn, of anderszins emissieloos. 
In 2025 heeft 20% van de daken in de stad zonnepanelen. En 40.000 bestaande woningen moet omgebouwd worden, zodat ze van het gas kunnen worden afgesloten.
Er moet een nieuwe parkeernota komen, daarin komt te staan dat vervuilende auto's meer parkeergeld moeten gaan betalen dan schone auto's. Straatparkeren wordt fors duurder om auto's te verlokken in een garage te gaan staan. De Oudegracht, het stadhuisplein en het Janskerkhof worden autovrij.

JEUGD

In de jeugdzorg moeten de wachtlijsten worden teruggedrongen, de focus komt te liggen op preventie. Het tekort aan leraren moet worden opgelost. Daarbij denkt dit college ook aan de problemen op de woningmarkt, die dat tekort in de hand werkt. Voor leerlingen aan het VMBO en het MBO moeten er meer stageplekken komen.

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Er gaat meer geld naar cultuur. Daarbij wordt de focus gelegd op cultuur in de wijken. Castellum Hoge Woerd in Leidse Rijn krijgt extra geld. Het cultuurbudget moet gelijke tred houden met de groei van de stad. De bibliotheken in de wijken moeten blijven bestaan, ondanks de komst van een grote bibliotheek op het Neude. In Overvecht moet meer hippe horeca komen.

MAATSCHAPPELIJKE THEMA'S

Een opvallend punt is dat dit college kennelijk af wil van openbaren aanbestedingen bij de inkoop van goederen. Daar zijn Europese regels voor, maar dit college zegt dat ze zich met het inkoopbeleid op lokale producenten willen richten.
Er komt een regionaal investeringsplatform, waar Utrecht 3 miljoen euro per jaar aan bijdraagt, daarmee moeten vooral groene en duurzame ondernemers geworven worden.
Voedselbanken moeten meer zekerheid hebben over hun huisvesting, en die moet dan ook nog heel betaalbaar zijn. Ook moet er meer geld naar armoede aanpak, met name waar er kinderen bij betrokken zijn.
Uitgeprocedeerde asielzoekers blijven welkom in de stad, de 'bed, bad, brood regeling' blijft van kracht.
De opvang van verslaafden en andere overlast gevende mensen met psychische problemen moet gelijkmatiger over de stad. Het experiment met de wietclub gaat door, dat betreft de legale kweek van softdrugs door de gebruikers zelf.

TIPPELZONE

De tippelzone aan de Europalaan gaat definitief dicht en er wordt niet gezocht naar een alternatieve locatie, met het Nieuwe Zandpad wil dit college wel door.

BOUW

Er moet in een veel hoger tempo gebouwd gaan worden, om de problemen op de woningmarkt op te lossen. Met name de sociale huur, en betaalbare koop- en huurwoningen voor het midden segment. Er moeten meer woonflats komen in de stad. Met name rond OV-knooppunten. Daarmee wordt ruimte gecreëerd voor een betere openbare ruimte. Dit college kiest voor bouwen binnnen de bestaande stad.

WIE DOET WAT

Ook is een voorstel gedaan welke wethouder welke portefeuille onder zich gaat houden. Lot van Hooijdonk blijft verantwoordelijk voor mobiliteit, energie en groen. Kees Diepeveen krijgt onder meer wonen, de openbare ruimte en grondzaken. Linda Voortman zal zich onder meer gaan richten op Werk en Inkomen en diversiteit.
Victor Everhardt krijgt onder meer Jeugd en het stationsgebied onder zich. Klaas Verschuure Ruimtelijke Ordening en economische zaken. Anke Klein wordt de penningmeester, met onder meer de portefeuille Financiën, maar ook cultuur. Maarten van Ooijen krijgt de Welzijnsagenda en zal zich ook bezig gaan houden met sport. De raad moet hier nog wel een definitief akkoord op geven. Als alles goed gaat worden de wethouders donderdag geïnstalleerd.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.