'Nederlandse student niet verdringen bij internationalisering'

© Pixabay
UTRECHT - Het hoger onderwijs en mbo mogen alleen verder internationaliseren "als het onderwijs er beter van wordt en Nederlandse studenten niet worden verdrongen". Daarvoor pleit minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs.
De minister vindt dat onderwijsinstellingen verder kunnen internationaliseren, maar wil wel dat daar duidelijkere voorwaarden aan worden gesteld. Ook geeft Van Engelshoven scholen de mogelijkheid om Nederlandse studenten zo nodig voorrang te geven.
Van Engelshoven wil internationalisering wél aanmoedigen, omdat dat de Nederlandse wetenschap, kenniseconomie én student ten goede zou komen. Die laatste leert om te gaan met verschillende soorten mensen en kan zich later beter redden op de wereldwijde arbeidsmarkt, stelt ze.
De minister verruimt daarom de mogelijkheden voor Engelstalig onderwijs. Een universiteit of hogeschool kan daar nu formeel alleen voor kiezen als dat "noodzakelijk'' is, al omzeilen ze dat op grote schaal. Voortaan mag een opleiding verengelsen als dat de kwaliteit ten goede komt en Nederlandse studenten niet in de knel komen.

VOORWAARDEN

Op die voorwaarden gaat de minister wel strenger toezien dan voorheen. Toezichthouders gaan controleren of het onderwijs inderdaad verbetert en of de gekozen voertaal wel aansluit bij de banen die afgestudeerden willen. De inspectie kijkt of de instelling haar taalkeuzes wel goed heeft onderbouwd.
Universiteiten en hogescholen moeten hun taalkeuzes ook beter afstemmen, vindt Van Engelshoven. Een instelling zou een opleiding niet moeten verengelsen als er al geen andere Nederlandstalige opleiding meer is.

VERZET

Vooral de universiteiten trekken de laatste jaren snel meer buitenlandse studenten. Ze geven steeds vaker in het Engels college, vooral bij universitaire masters. Dat stuit op verzet. Docenten en studenten zijn het Engels niet genoeg machtig en presteren minder dan in hun moerstaal, klinkt het. En Nederlandse studenten zouden in het gedrang komen.

BEZUINIGINGEN

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), gevestigd in Utrecht, stelt in een reactie op de uitlatingen van de minister dat "de minister van alles vraagt van universiteiten en hogescholen, maar zelf geen rode cent investeert". Volgens de studentenorganisatie kost goede, verantwoorde internationalisering geld.
"Ze gaat de komende jaren zelfs nog verder bezuinigen. Als ze internationalisering echt belangrijk vindt en goed wil doen, zal ze over de brug moeten komen met extra geld", aldus ISO-voorzitter Rhea van der Dong.

VERENGELSING

Ook de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is kritisch op de uitlatingen van de minister. Volgens de studentenorganisatie heeft Van Engelshoven "half werk" geleverd. "Ze zegt oog te hebben voor de keerzijden van verengelsing maar echte maatregelen durft ze niet te nemen'', reageert voorzitter Tariq Sewbaransingh.
Nu al is driekwart van de masteropleidingen Engelstalig. De studentenbond wil dat een landelijke commissie gaat toetsen of de toegankelijk van het onderwijs in gevaar komt als een opleiding verengelst. "Het probleem is dat verengelsing voor een deel ook een verdienmodel is. Wij willen een actieve marktmeester die checkt of verengelsing om de juiste redenen gebeurt."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.