RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

Universiteit Utrecht neemt maatregelen tegen ongewenst gedrag

UTRECHT - Naar aanleiding van een onderzoek onder promovendi en studenten, neemt de Universiteit Utrechtmaatregelenvanwege ongewenst gedrag. Uit het onderzoekblijkt dat mensen ongewenst gedrag hebben ervaren, maar dat niet hebben gemeld. Dat varieert van uitschelden, tot seksuele intimidatie en opmerkingen over etniciteit.

De universiteit gaat onder meer de voorlichting op de website verbeteren. "Het moet klip en klaar zijn waar je met welke zaken terecht kan,ook pestgedrag", zegtMaarten Post,woordvoerder van het College van Bestuur. Ook komt er meer aandacht voor dit onderwerp op leiderschapsprogramma's op de universiteit,op introductiebijeenkomsten voor studenten en ook voornieuwe medewerkers wordt dit aan de orde gesteld.

Daarnaast overweegt de universiteit om een mannelijke vertrouwenspersoon aan te stellen. Post: "Erzijngoede klachtenregelingen en er is al een vrouwelijke vertrouwenspersoon. Het zou drempelverlagend kunnen zijn voor een deel van de mensen die zich ongewenst bejegend voelen om dit bij een man aan te kaarten".

De enqute werd naar zo'n 3000 mensen gestuurd, 390 van die mensen vulden het hoofdstuk over ongewenst gedrag in. Van die mensen lieten 64 promovendi en studenten weten dat ze te maken hebben gehad met ongewenst gedrag. De universiteit laat in een verklaring weten de aandacht hiervoor belangrijk te vinden.

Nico Naus zit namens de Utrecht Promovendi Partij (UPP) in de universiteitsraad. "Dat hetprobleem wordt erkend is een eerste stap", zegt Naus, die vindt dat de positie van promovendi erg kwetsbaar is. "De vertrouwenspersoon moet veel beter zichtbaarzijn voor promovendi. Zijmoeten beter genformeerd wordenover zaken als ongewenst gedrag als ze beginnen op de universiteit. Je zou kunnen denken aan een nieuwsbrief waarin dit onder de aandacht wordt gebracht. Er moet een cultuuromslag plaatsvinden".

Mensen moeten zich veilig en welkom voelen"
Maarten Post

De Universiteit Utrecht kijkt ook naar de ervaringen van andere universiteiten. Maarten Post:"Mensen moeten zich welkom en thuis en prettig voelen op de universiteit. Als er sprake is van ongewenst gedrag moet dat besproken worden en als dat niettot het juiste effect leidt dan moet je daar actie op kunnen nemen".

Het College van Bestuur en de universiteitsraad hebben de maatregelen gisteren besproken. In september zullen ze opnieuw kijken naar de aanpassingen en of die bijgestuurd moeten worden.


Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.
Nieuwsoverzicht