RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

- advertentie -
- advertentie -

Amersfoort kiest komende jaren voor groen en duurzaam

1/3
AMERSFOORT - Amersfoort zet groen en duurzaamheid de komende jaren voorop en trekt daarvoor ook de portemonnee. Dat blijkt uit het coalitieakkoord dat D66, VVD, GroenLinks en ChristenUnie vanmiddag hebben gepresenteerd.

Uit het akkoord - Samen aan de slag voor duurzame groei (pdf) -†is in veel gevallen niet af te leiden wat het uitvoeren van plannen mag kosten. Het beleid lijkt voor een belangrijk deel een voortzetting van wat er in de vorige collegeperiode al was besloten.

UNieuws over het coalitieakkoord in Amersfoort


AFVAL
De gemeente wil verder met het actief aan huis†inzamelen van plastic, metaal en drinkkarton (PMD). In de binnenstad en bij hoogbouw moet het scheiden van afval makkelijker worden.†Amersfoort wil in 2030 volledig afvalvrij zijn. Ook de ambitie om dan CO2-neutraal te zijn - zoals tien jaar geleden al uitgesproken - geld


t nog altijd.

Ook bij het aanleggen van zonneparken en windmolens volgt Amersfoort beleid dat de vorige gemeenteraad al heeft bepaald. Wel denkt het college dat er meer zonnepanelen op daken gelegd kunnen worden, maar de aanblik van de historische binnenstad mag daar niet onder lijden. Ook zoekt het stadsbestuur naar extra locaties voor zonnevelden, zoals in Vathorst-Noord,†waar zo'n veld volgens het coalitieakkoord gecombineerd kan worden met groene recreatie.

WONEN
Op zoek naar nieuwe plekken om te wonen kijkt de gemeente de komende jaren zo veel mogelijk binnen de huidige grenzen van de stad. Het groen moet daarbij behouden blijven. Op zogenoemde inbreidingslocaties komen appartementen, terwijl aan de rand van Amersfoort plek moet komen voor huizen op de grond. Verder onderzoekt Amersfoort of Vathorst Bovenduist in aanmerking komt voor woningbouw.


Wie wil bouwen in Amersfoort moet er wel rekening mee houden dat de zichtlijnen naar de binnenstad en het uitzicht op de Onze Lieve Vrouwetoren worden gerespecteerd. Maar, schrijven de vier partijen: "Bij hoogbouw moet ook duidelijk zijn dat dit voorziet in een concrete behoefte." Een op de drie nieuwbouwwoningen is sociale woningbouw, is het streven van de coalitie, maar belangrijk is dat er vooral snel wordt gebouwd.

STATION AMERSFOORT
Het gebied rond treinstation Amersfoort wordt opnieuw ingericht. De route van het station naar de binnenstad moet groener en aantrekkelijker worden. Door de nieuwe ondergrondse fietsenstalling moeten voetgangers het prettiger vinden om op het stationsplein te zijn.

Door busstroken met asfalt voor auto's te combineren krijgen fietsers en wandelaars meer ruimte. De kantoren bij het station moeten voor meer levendigheid zorgen, door op de begane grond horeca en andere publieke ruimtes te maken.


VERVOER
Bedrijven die openbaar vervoer in de regio willen verzorgen moeten schoon rijden, vindt het nieuwe stadsbestuur. Het college gaat†daar bij de provincie op aandringen. In rijden op waterstof en het aanleggen van een waterstof-tankstation zit toekomst, denken de vier partijen. Om Vathorst beter op de A1 aan te sluiten voert de gemeente overleg met buurgemeente Bunschoten.

De plannen die Amersfoort al had gemaakt voor fietsers worden versneld uitgevoerd, inclusief het fietsparkeren, het herinrichten van het stationsgebied en de aanpak van onveilige plekken voor fietsers. Als de aanleg van de westelijke rondweg duurder uitvalt moet dat binnen het budget worden opgevangen en mag dat zeker niet ten koste van fietsvoorzieningen of groen gaan.

TWEEDE AUTO OP DE KORREL
Inwoners met een tweede, of zelfs derde auto zijn bij de gemeente duidelijk in het vizier. De coalitie onderzoekt hoe dat fenomeen teruggedrongen kan worden†wanneer er alternatieve vormen van vervoer beschikbaar zijn.


Groen transport krijgt voorrang bij de bevoorrading van bedrijven en instellingen in de binnenstad. Vervoerders die schoon rijden krijgen ruimere levertijden. Voor pakketbezorgers wil de gemeente gedeelde distributie of afhaalpunten regelen. Amersfoort overlegt daarover met de transportsector.

SPORT EN CULTUUR
Amersfoort wil dat sportaccomodaties, velden en gebouwen meer worden gebruikt. De maximumleeftijd voor het Jeugdfonds voor Sport en Cultuur†gaat omhoog naar 23 jaar als onderzoek uitwijst dat dat wenselijk is. De eerder geplande bezuiniging van 40.000 euro op amateurkunst wordt teruggedraaid.

De stad heeft wel oren naar een jaarlijks bevrijdingsfestival en maakt geld vrij voor een verkennend onderzoek. Daarnaast verheugt het gemeentebestuur zich op de komst van het rijkskunstdepot Collectie Centrum Nederland naar Vathorst. Dat biedt volgens de coalitiepartijen mogelijkheden om het museumaanbod in Amersfoort te versterken.

ZORG
Door in 2020 een half miljoen euro†en vanaf 2021 structureel twee miljoen te besparen, hoopt Amersfoort de kosten voor zorg en ondersteuning van inwoners binnen de perken te houden. De besparing is volgens het coalitie mogelijk door "transformatie en innovatie". De voorzieningen voor inwoners en toegang tot zorg blijven daarmee gehandhaafd.


Om in kaart te brengen hoe nieuw kabinetsbeleid en economische ontwikkelingen betaalbaar kunnen blijven huurt de gemeente externe onderzoekers in. De coalitie verwacht dat daarvoor twee tot vijf miljoen euro vrij moet worden gemaakt.

KANSEN IN MAATSCHAPPIJ
Amersfoorters die niet of nauwelijks Nederlands spreken krijgen taalhulp. Daardoor moeten hun kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij verbeteren. Wijkcentrum de Groene Stee blijft open, desnoods door de gemeente zelf beheerder te maken.

De coalitie zet zich ook in voor vroegtijdig schoolverlaters en mensen die thuiszitten. Vooral jongeren in mbo 1 en 2 zijn in beeld.

VEILIGHEID
De gemeenteraad krijgt meer invloed op het inzetten van cameratoezicht. Voor jongeren die in de criminaliteit terecht dreigen te komen moet een preventieaanpak komen.

Amersfoorters die dat willen krijgen de mogelijkheid om van hun buurt of wijk een vuurwerkvrije zone te maken. Het vastgestelde coffeeshopbeleid wil de coalitie versneld uitvoeren.

STADHUIS
Het nieuwe stadsbestuur gaat opnieuw nadenken over het verouderde gemeentehuis. Binnen een jaar moet duidelijk zijn of een compleet nieuw stadhuis binnen de mogelijkheden valt. Dat moet dan wel energieneutraal worden gebouwd. Een andere optie die de gemeente onderzoekt is aardgasvrije renovatie.

 Amersfoort onderzoekt of het een nieuw stadhuis moet laten bouwen. Amersfoort onderzoekt of het een nieuw stadhuis moet laten bouwen. | Foto: RTV Utrecht

Aanleiding voor het nieuwe onderzoek is dat de eerder geplande renovatie duurder uitvalt door de vondst van asbest. Voor 2020 neemt Amersfoort een besluit over de toekomst van het stadhuis.

BELASTINGEN
De gemeentelijke belastingen gaan niet omhoog, zolang daar haalbare alternatieven voor zijn. Zo wil de gemeente de lasten voor de inwoners "gematigd" houden. De Onroerendzaakbelasting wordt wel ieder jaar verhoogd om de inflatie bij te houden, maar de riool- en afvalstoffenheffing gaat omlaag.

De vier partijen hebben ook afspraken gemaakt over de portefeuilleverdeling. Hieronder staan de onderwerpen per bestuurder.


BURGEMEESTER LUCAS BOLSIUS
Algemeen bestuur, Juridische zaken, Public affairs en regionale samenwerking, Veiligheid, Dierenwelzijn, Archeologie.

WETHOUDER WILLEM JAN STEGEMAN (D66)
FinanciŽn en belastingen, deelnemingen en PPS, Grondzaken/vastgoed, Stadhuis inclusief stadhuisgebied, Stadshart inclusief nieuwe stad, Evenementen, De Hoef (met wethouder Janssen)

WETHOUDER FATMA KOSER KAYA (D66)
Cultuur, Economie en innovatie, Onderwijs en arbeidsmarkt, Onderwijsvoorzieningen, Bedrijventerrein Vathorst / Kantorenpark Podium, Citymarketing, Milieu en grondstoffenbeleid, Circulaire economie, Archief Eemland.

WETHOUDER HANS BUIJTELAAR (VVD)
Mobiliteit en luchtkwaliteit, Sport, Stationsgebied†inclusief Trapezium en Wagenwerkplaats), Kop van Isselt, Vathorst.

WETHOUDER KEES KRAANEN (VVD)
Stedelijk beheer, Klimaatadaptatie en groen, Gemeentelijke organisatie, inclusief P&O, Informatievoorziening, Dienstverlening, ICT, Vergunningen, Toezicht & Handhaving.

WETHOUDER ASTRID JANSSEN (GROENLINKS)
Duurzaamheid, Omgevingswet, Energietransitie, Ruimtelijke ordening, De Hoef (met wethouder Stegeman).

WETHOUDER CEES VAN EIJK (GROENLINKS)
Werk en inkomen, Jeugd, Jeugdzorg, Diversiteit.

WETHOUDER MENNO TIGELAAR (CHRISTENUNIE)
Wonen, Sociale basisinfrastructuur, Wijkteams, Zorg en ondersteuning, Participatie en communicatie.


Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.Lees ook
Nieuwsoverzicht

- advertentie -


- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -