Uitbreiding Ring Utrecht kost extra bomen en struiken

Eerder protest tegen de bomenkap op Amelisweerd
Eerder protest tegen de bomenkap op Amelisweerd © RTV Utrecht
UTRECHT - Voor de verbreding van de A27/A12 Ring Utrecht moet langs een groot deel van het traject meer groen verdwijnen dan eerder was voorzien. Volgens Rijkswaterstaat zijn de stroken groen direct langs de snelwegen nodig voor werkterreinen en tijdelijke rijstroken.
In totaal gaat het om 42 voetbalvelden aan bomen en struiken, maar daar zit niet het groen op landgoed Amelisweerd bij. Daarvan was al bekend dat er honderden bomen moeten verdwijnen. De stroken groen die nu sneuvelen, liggen direct langs de snelwegen A27, A28 en A12 en in de knooppunten Rijnsweerd, Lunetten en Oudenrijn.

PROTEST

Er is al jaren veel verzet tegen de geplande verbreding van de A27. Jos Kloppenborg van Vrienden van Amelisweerd reageert verontwaardigd op het nieuws. "De nut en noodzaak van deze verbreding is al zeer omstreden. Wat ons betreft moet er een nieuwe afweging worden gemaakt of deze nieuwe aanslag op de natuur wel verantwoord is."

COMPENSEREN

Rijkswaterstaat is wettelijk verplicht om het groen dat verdwijnt volledig te compenseren. Dat gebeurt voornamelijk binnen het projectgebied. Als dat niet lukt, wordt op andere plekken in Utrecht en in De Bilt groen bijgeplant.
Samen met de omliggende gemeenten, de provincie Utrecht en natuurbeheerders zoekt Utrecht nog naar een aantal andere geschikte locaties. In 2016 is al een extra groencompensatie van 5,7 hectare in de plannen opgenomen.

VERSMALLING MERWEDEKANAAL

Voor de verbreding van het A12-viaduct over het Merwedekanaal is het ook nodig de kade aan de noordzijde verder te versmallen. Het verlies aan water door de gedeeltelijke demping van het Merwedekanaal wordt bij knooppunt Rijnsweerd gecompenseerd.
De start van de uitvoering staat gepland voor 2020.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.