Instellingen

Doorn blijft optie voor mariniers en het kan ook, blijkt uit oude plannen

© ANP
DOORN - Teveel binnenslapers, grote kans op hogere exploitatiekosten en de kazerne lijkt duurder te gaan worden om te bouwen. Vlissingen is op veel punten niet wat het beloofd is, volgens de medezeggenschap van de mariniers. Maar Doorn dan? Kunnen ze daar gewoon blijven?
Vanmorgen blijkt dat er nog zeker 60 punten zijn waarom de kazerne in Vlissingen volgens de mariniers niet geschikt wordt. Die kazerne zou 100 tot 200 miljoen euro kosten. Uit nota's blijkt dat er een stuk meer nodig is, de kazerne staat voor 559,4 miljoen euro in de boeken. Over die financiën is veel onzekerheid. In Doorn blijven, is daarom een geliefde optie onder mariniers. Maar ook dat kost geld.

BUSINESSCASE

In 2012 maakte de gemeente Utrechtse Heuvelrug een businesscase van 39 pagina's. Daarin doet het college van toen uit de doeken wat de mogelijkheden zijn op en rond het kazerneterrein in Doorn. In een nieuw aangenomen bestemmingsplan zijn deze plannen al mogelijk. Volgens de medezeggenschapsraad, een soort ondernemingsraad, is het een goed plan. Voorzitter Bert van de Wakker denkt dat het zo, mits geactualiseerd, doorgevoerd kan worden. Dat terwijl oud-minister Hans Hillen nooit een oog op het plan heeft laten vallen.
De verhuizing van de mariniers naar Vlissingen moest ook de sluiting van Logistiek Complex Maartensdijk opvangen. Daar staan nu 362 voertuigen en worden goederen opgeslagen. Die moeten ook een plek vinden, volgens het document uit 2012, op de kazerne in Doorn. Dat lukt, want er zijn veel mogelijkheden:
- Gebouwen op het Kazerneterrein moeten worden gesloopt. Nieuwe gebouwen mogen vier verdiepingen de lucht in. Ook mag er meer oppervlak op het terrein bebouwd worden: van 25% naar 30%.
- Er is ruimte voor meer parkeerplekken van militaire voertuigen. Een extra parkeerlaag, naast de huidige parkeerruimte, moet 7.000 m2 toevoegen. Daar kunnen aanhangers en Landrovers staan. Landgoed Beukenrode kan er ook bijgetrokken worden, daar is nog eens 16.000 m2 extra ruimte.
- Rupsvoertuigen, als de 73 Vikings, moeten binnen gestald worden. Die kunnen op het terrein terecht. Maar er is ook plek naast de oefenterreinen van de Leusderheide op Tankwerkplaats Leusden.
- Er is nu 11.000 m2 aan stalling. Door verkoop van Maartensdijk moet er 10.000 m2 stalling bij. Er is ruimte voor 9.000 tot 25.000 m2 door de intensievere bebouwing.
- Er is ook plek voor meer parkeerplekken voor gewone auto's. Er kunnen 150 plekken bij op het terrein, een tijdelijk terrein bij het sportveld levert ook 150 plekken en op een stuk groen op het terrein zouden nog eens 100 auto's kunnen staan. Een andere optie is een parkeergarage met 260 plekken, maar dat kost 3,6 miljoen extra. Nu zijn er 1032 parkeerplekken in Doorn.
- Het aangrenzende golfterrein wilde de gemeente er toen bij betrekken, maar dat kon niet op korte termijn. Nu is bekend dat de gemeente de 2,5 hectare er graag wil bijtrekken.
- De exploitatie in Doorn is goedkoper dan Vlissingen. Voor de kazerne op de Heuvelrug stond in 2012 4,6 miljoen euro per jaar in de boeken. Daar verblijft 35% van de mariniers op de kazerne; ongeveer 650 man. In Vlissingen zou dat 90% zijn: dat zijn 1700 mariniers. Volgens de gemeente toen kost dat 8,4 miljoen euro extra per jaar, uitgaande van 40 euro per marinier per dag.
- Daarnaast drukken de trainingen in het midden van het land op de exploitatie. Voor schietoefeningen moet het Korps alsnog naar Harskamp. Oefeningen met rupsvoertuigen blijven het fijnste op de Leusderheide. Het Korps schat die extra reis- en verblijfskosten vanwege de oefeningen op 1 tot 2 miljoen euro per jaar.

KOSTEN

De gemeente heeft een voorzichtige optelsom gemaakt wat bovenstaande investeringen moeten kosten. In 2012 kwamen zij uit op 96,5 miljoen euro. Destijds rekende het college een aanbestedingsvoordeel, maar die is nu niet meegerekend. Daarin is de bouw van de parkeergarage en de verkoop van Logistiek Complex Maartensdijk meegeteld.
De gemeente had in 2012 weinig goede woorden over voor de plannen van de verhuizing: "Het uitgangspunt van minister Hillen, ruimtetekort in Doorn, is volstrekt onjuist gebleken. Daarmee komt de aanleiding om verplaatsing naar Vlissingen te overwegen te vervallen."
Toch is het financiële plaatje inmiddels minder rooskleurig: de staatssecretaris antwoordde eerder op Kamervragen dat er inmiddels 36,8 miljoen euro is uitgegeven door het Rijk en de provincie Zeeland. Dat moet er bovenop geteld worden. De medezeggenschapsraad denkt daarnaast dat de huidige bouwkosten ook duurder uitvallen. Zij gaan uit van een goede 200 miljoen euro om Doorn te moderniseren.
Eind juli dient een geschil over de kazerne in Vlissingen. Dan weten we of de 60 punten van vandaag stand houden voor de geschillencommissie. De gemeente Utrechtse Heuvelrug ziet inmiddels liever woningen op het terrein. Mocht Doorn niet lukken, is volgens de Medezeggenschap Kamp Zeist, bij Soesterberg, ook een goede optie.
Alles over de kazernesoap leest u in onze tijdlijn.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.