RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

Zo ziet de Utrechtse Voorstraat er straks uit als fietsstraat

UTRECHT - Degemeente Utrecht heefteen plan ontwikkeld voor deherinrichting van de Voorstraat en Wittevrouwenstraat. Zoals bekend wordenhet fietsstraten met rood asfalt, waarbij het verkeer voorrang heeft op de zijstraten. De werkzaamheden gaan begin volgend jaar van start.

Fietsers en auto's gaan straks over dezelfde rijbaan.De stoepwordt minimaal 2,5 meter breed, er komt meer ruimte voor groenen na de herinrichting rijden de buslijnen 7 en 55 niet meer door de Voorstraat en Wittevrouwenstraat, maar over de busbaan. Het ontwerp vind je hier.

Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute. Autogebruik is toegestaan, maar wordtbeperkt door het karakter en de inrichting van de fietsstraat.Onder mee rde Koekoekstraat, Merelstraat, Cremerstraat, Maliesingelen Leidseweg in Utrecht zijn de afgelopen jaren al fietsstraten geworden.

TE SMAL

Dagelijks maken volgens de gemeente16.500 fietsers gebruikvan de Wittevrouwenstraat en Voorstraat. Ze ervaren derijbaannu als te smal in combinatiemet bussen, vrachtwagens enauto's.

VOETGANERS EN MINDER VALIDEN

Voetgangers en minder validen hebben daarnaast op veel plaatsen te weinig ruimte door de vele obstakels en te smalle stoepen. Dit leidt ertoe dat mensen met bijvoorbeeld een kinderwagenofrollator moeten uitwijken naar het fietspad.

De afscheiding (verhoging) tussen het fietspaden de rijbaan voor fietsers richting de Biltstraat geeft fietsers soms een veilig gevoel maar fietsers kunnen er ook lastig door uitwijken.DeWittevrouwenstraat en Voorstraat zijn nu ook vooral ingericht op doorstroming van het verkeer en op parkeren en nauwelijks op een prettig verblijf, stelt de gemeente.

De oversteekbaarheid op de kruispunten is slecht en ook het oversteken van de busbaan bij de Neude is lastig. De toegankelijkheid van de stoepen en de oversteekbaarheid van de straten wordt op meerdere plekken belemmerd door lange aaneengesloten rijen geparkeerde auto's. Deze knelpunten leiden tot verkeersonveilige situaties, staat in het plan van de gemeente.

UITWERKEN MET BELANGHEBBENDEN

De komende maanden gaat de gemeente samen met belanghebbenden het ontwerp verder uitwerken. Tijdens n of meer bijeenkomsten komt onder meer de invulling van de zogenoemde functiestrook aan bod. Er wordt dan besproken waar functies als fietsparkeren, autoparkeren, laden/lossen, terrassen en groen het best tot hun recht komen.

FIETSPARKEREN

Utrechtgaatverdermeer fietsparkeerplekken in de stad ontwikkelen. Deze maand isal een buurtstalling op het Jansveld geopend met 120 plekken. Bezoekers kunnen volgend jaar hun fiets ook kwijt in de nieuwe fietsenstalling onder het oude postkantoor op de Neude.


Reageren op dit bericht? Mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.
Nieuwsoverzicht