RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

- advertentie -
- advertentie -

"Snelheid omlaag op Rondweg-Oost in Veenendaal"

1/2
VEENENDAAL - Meerdere fracties inProvinciale Staten zijn voor een verlaging van de maximumsnelheid op deRondweg-Oost in Veenendaal.

Vandaag is ereen debat over de rondweg. Er wordt gesprokenoverhet verbreden vande rondwegnaartwee keer twee rijstroken. Gedeputeerde Dennis Straat: "De Rondweg-Oost Veenendaal is een van de belangrijkste knelpunten in de provincie. Samen met de gemeente Veenendaal willen we dat aanpakken. Door de keuze voor deze variant zetten we een belangrijke stap in het verbeteren van de doorstroming en dragen we bij aan het bereikbaar en leefbaar houden van een belangrijke kern in de provincie."

GroenLinks, D66en PvdA zien meer in de snelheidsverlaging, in combinatie met aanvullende maatregelen, zoals het stimuleren van de fiets en het openbaar vervoer. GL-Statenlid Huib van Essen: "Het plan dat nu voorligt gaat uit van verbreding en verdieping bij een kruispunt. Dat leidt wel tot betere doorstroming, maar heeft ooknadelen.De luchtkwaliteitverslechtert ende verbreding zal veel extra verkeer trekken. Daarbij komt dat we het nietzien zitten als deze weg een zware transportas wordt tussen de A12 en A15."

Van Essendenktaan creatievere oplossingen."Bijvoorbeeld doorelektrische fietsen met korting aan te bieden, maar ookhet verlagen maximumsnelheid is een goede optie.Je zou al meteenvan 80 naar 60kilometer per uur kunnen Dat heeft op korte termijninvloed op de gezondheid vanbewoners."

"Snelheid omlaag op Rondweg-Oost Veenendaal"


Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.Lees ook
Nieuwsoverzicht

- advertentie -


- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -