Gemeenten moeten woonwagenbewoners een plek bieden

© RTV Utrecht
PROVINCIE UTRECHT - Wie in een woonwagen wil wonen, moet de kans daartoe krijgen. En dat moet ook binnen een redelijke termijn kunnen. Het 'uitsterfbeleid' dat gemeenten jarenlang gevoerd hebben, mag niet meer. Dat staat in het nieuwe woonwagenbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Gemeenten moeten zich daar aan houden.
Woonwagenkampen zijn een lastige kwestie voor veel gemeenten. Zij menen dat de kampen overlast veroorzaken en dat er veel criminaliteit voorkomt.

AFBOUWBELEID EN UITSTERFBELEID

Daarom worden vrijwel nergens nieuwe standplaatsen toegelaten. Het zogeheten afbouwbeleid. Daarnaast wordt er een uitsterfbeleid gehanteerd: als een bewoner vertrekt of overlijdt, wordt de standplaats direct opgeheven.
Voor jongeren is het daardoor vrijwel onmogelijk om in een eigen wagen te gaan wonen. Vaak is intrekken bij de ouders de enige optie. Kan dat niet, dan moeten ze noodgedwongen naar een huis.

ERKENNING

En dat is in strijd met de wet, meenden de Nationale Ombudsman en het College voor de Rechten van de Mens. Zij concludeerden na onderzoek dat de eigen culturele identiteit van woonwagenbewoners in Nederland te weinig wordt erkend. En de bewoners daarmee gediscrimineerd worden.
Gemeenten krijgen daarom nu de opdracht van het Rijk om meer rekening te houden met het woonwagenleven en de bewoners meer ruimte te geven. Het afbouwen van het aantal standplaatsen is niet meer toegestaan, zolang er nog behoefte is aan standplaatsen.

ERFGOED

De woonwagencultuur is sinds 2014 erkend als immaterieel erfgoed door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed.
Deze organisatie zet zich in op behoud, beheer en ontwikkeling van het immaterieel erfgoed in Nederland.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.