RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

- advertentie -
- advertentie -

Nationaal watertekort, maar voorlopig geen extra maatregelen in de regio

PROVINCIE UTRECHT - Nederland kampt vanaf vandaag met een tekort aan water, maar drinkwater is er nog genoeg. Een speciaal managementteam moet ervoor zorgen dat het overige water goed wordt verdeeld. Dat meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling na topoverleg tussen Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies, ministeries en drinkwaterbedrijven.

Welke maatregelen er tegen het watertekort worden genomen wordt overgelaten aan regionale instanties. De drie waterschappen in de provincie Utrecht - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Vallei en Veluwe, en Amstel, Gooi en Vecht - beraden zich nog op wat er moet gebeuren.

FRUITTELERS
De Stichtse Rijnlanden voorziet nog geen beregeningsverbod voor fruittelers in de Kromme Rijnstreek, meldt een woordvoerder. "We hebben ze opgeroepen slim met waterverbruik om te gaan en ze stemmen dat onderling goed af."

Ook voor consumenten geldt het dringende advies om zuinig te zijn met leidingwater. Drinkwaterbedrijven deden weken geleden al een oproep om het waterverbruik over de dag te verspreiden en piekmomenten te mijden.

HINDER EN SCHADE
Volgens de landelijke commissie is de vraag naar water groter dan door de rivieren en door regen wordt aangevoerd. Ook  verdampt veel water door het warme weer. De droogte veroorzaakt hinder en schade voor natuur, scheepvaart, industrie en boerenbedrijven. Op diverse plaatsen in Nederland was dat al het geval en nu geldt die situatie voor het hele land.


Veendijken zoals die in Wilnis worden goed geïnspecteerd en natgehouden en waar nodig worden scheuren snel gerepareerd. Een probleem is wel dat waterlopen hier en daar droog beginnen te vallen. Ook steken botulisme, vissterfte en blauwalg de kop op. Schepen kunnen niet meer optimaal beladen worden en wachttijden bij de sluizen nemen toe. Industrie kan op sommige plaatsen het koelwater niet kwijt.

ONDERNEMERSRISICO
Boeren en telers die al weken last hebben van de droogte hoeven voorlopig geen extra steun van de overheid te verwachten, bleek in een persconferentie die vanmiddag in Den Haag werd gegeven. Schade door extreme droogte wordt, net zoals andere overlast door extreem weer, gezien als een ondernemersrisico. Dat wordt gedekt door een verzekering waaraan het rijk afgelopen jaren tientallen miljoenen heeft bijgedragen.

Wel kondigt minister Carola Schouten aan dat ze voorschriften gaat versoepelen. Ze wil er bij de Europese Commissie op aandringen om regels voor het omploegen van grasland minder strikt te hanteren. Daardoor zou er later dit jaar meer veevoer beschikbaar komen. Verder overlegt ze met de land- en tuinbouwsector over problemen die boeren en akkerbouwers ondervinden.

PRIORITEITEN
Voor de verdeling van water heeft de overheid een prioriteitenlijst opgesteld, die is vastgelegd in de Waterwet. Voorop staan het onderhoud van de dijken, zeldzame natuur die onherstelbaar beschadigd dreigt te raken en de energievoorziening die van water afhankelijk is. Achteraan komen de natuur die zichzelf kan herstellen als de droogte voorbij is en economische functies als scheepvaart, landbouw, binnenvisserij en waterrecreatie.


De landelijke commissie maakte vanmiddag ook bekend dat het neerslagtekort met 308 millimeter een record uit 1976 heeft gebroken en verder zal oplopen. Het KNMI voorziet nauwelijks regen en zegt dat het voorlopig warm blijft.

RTV Utrecht heeft alle artikelen over de warme zomer en de extreme droogte verzameld op de themapagina Droogte 2018.


Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.Lees ook
Nieuwsoverzicht

- advertentie -


- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -