Vader verwijt SAVE Veilig Thuis de dood van zijn zoon

© RTV Utrecht
PROVINCIE UTRECHT - De vader van een jongen die vorige jaar zelfmoord pleegde in een zorginstelling is woedend op SAVE. Hij houdt ze verantwoordelijk voor de dood van zijn zoon.
De vader van de jongen verwijt SAVE ondeskundig handelen en een niet daadkrachtig optreden. De jongen was gedwongen opgenomen bij Intermetzo in het Gelderse Eefde, een instelling van Pluryn. De zestienjarige jongen uit de regio Eemland had een chronische aandoening, waarvoor hij dagelijks medicijnen nodig had. Nadat bleek dat hij die medicijnen stelselmatig niet nam, klopten zijn artsen aan bij Veilig Thuis, wat een onderdeel is van SAVE (Samen Veilig Midden Nederland).

GEEN REGIE

Vorige week verscheen een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. Die concludeert dat er fouten zijn gemaakt bij de behandeling van deze jongen. Zorginstelling Intermetzo was onvoldoende toegerust om een jongen met dergelijke problemen te helpen, zegt het rapport. De inspectie concludeert verder dat SAVE onvoldoende de regie heeft gevoerd, bij de behandeling van de jongen. Ook zegt de inspectie dat SAVE onvoldoende kennis in huis heeft om dergelijke problemen met een kind te beoordelen.
De vader: "Het klopt dat SAVE geen regie nam. Maar er is meer. SAVE negeerde ook tot twee keer toe een uitspraak van rechters. Ik heb het gevoel dat er nonchalant werd gehandeld. En dat de ego van SAVE-medewerkers een grote rol speelt."
SAVE besloot tot tweemaal toe dat de jongen uit huis geplaatst moest worden. Volgens de vader hebben die gebeurtenissen een heel negatief effect gehad. "Twee uithuisplaatsingen heeft hij als traumatisch ervaren, en dat geldt ook voor hulpverleners. De uithuisplaatsingen liepen onnodig uit tot een ware klopjacht. Het was een complete razzia, met politie en alles er bij. Het was heel groot aangepakt, wat echt niet nodig was."

MOORDENAARS

De vader: "SAVE is een heel halsstarrige organisatie, die heel slecht is in de communicatie. Ze hebben nooit oprechte excuses aangeboden. Na het overlijden van mijn zoon heb ik meerdere gesprekken met ze gehad. Tijdens het laatste gesprek werd de inhoud van het rapport van de inspectie besproken. SAVE bagatelliseerde het rapport volledig en stelde zich arrogant op. Ik heb ze daarop aangesproken. Ik heb ze letterlijk gezegd dat het voelde alsof ik tegenover de moordenaars van mijn zoon zat. Als zij op een correcte manier de regie hadden genomen en mijn zoon perspectief hadden geboden was het vast anders gelopen. Mijn zoon had passies die hem zijn ontnomen, hij wilde gewoon kind zijn."
De familie van de jongen wil de zaak het liefst nu laten rusten. "We willen het overlijden op een normale manier een plaats geven en het trauma waar SAVE verantwoordelijk voor is gaan verwerken." De vader denkt niet dat hij een rechtszaak tegen SAVE gaat beginnen. "Ik denk dat eventuele rechtszaken nog jaren gaan duren en daar zie ik enorm tegen op. Bovendien is het mij vooralsnog niet te doen om een schadevergoeding, al komen we door het trauma wel in de problemen."

TOEKOMSTPERSPECTIEF

Volgens de vader treffen de medewerkers van Pluryn weinig blaam. Zij werden door het handelen van SAVE geconfronteerd met de situatie, waar zij ook niet goed op waren voorbereid. De vader: "Ik leef mee met de medewerkers van Pluryn die ondanks de houding van SAVE hun werk hebben gedaan. Ik kan mij voorstellen dat door de houding van SAVE de arbeidsmoraal daalt onder de medewerkers in de diverse takken van jeugdhulpverlening. Ik heb mij voorgenomen om samen met Pluryn projecten uit te gaan voeren die jongeren in een hulpverleningstraject meer perspectief op een goede toekomst bieden."
Tanno Klijn is de verantwoordelijk bestuurder voor SAVE. Hij biedt in een reactie opnieuw geen excuses aan de familie aan, maar meldt wel dat zijn organisatie de aanbevelingen van de inspectie gaat opvolgen. Tanno Klijn: "De suïcide van een jongen in een gesloten jeugdinrichting is een intens verdrietige en zeer ingrijpende gebeurtenis voor alle betrokkenen en natuurlijk in de eerste plaats voor de ouders van deze jongen. Samen Veilig Midden-Nederland gaat aan de slag met de aanbevelingen en zal binnen twee maanden een verbeterplan opstellen en dit overleggen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd."

REACTIE GEMEENTE

De gemeente waar de jongen woonde reageert ook op het verhaal van de vader. De verantwoordelijk wethouder: "De suïcide van de 16-jarige jongen uit onze gemeente is verschrikkelijk verdrietig en heeft enorm veel impact op alle betrokkenen. We weten dat de betrokken instanties serieus aan de slag zijn met een verbetertraject. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft hiervoor immers heldere aanbevelingen gedaan. Wij houden dit als opdrachtgevers en financiers natuurlijk goed in de gaten en zien er mede op toe dat de verbeteringen worden uitgevoerd."

SAVE OF VEILIG THUIS

Veilig Thuis is een fusie van het voormalig Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het steunpunt Huiselijk Geweld. Elke regio in Nederland kent zijn eigen Veilig Thuis, die onderling weinig met elkaar te maken hebben. In de provincie Utrecht is Veilig Thuis ondergebracht bij Samen Veilig Midden Nederland (SVMN). Deze laatste organisatie biedt ook jeugdbescherming aan onder de naam SAVE.
In het rapport van de inspectie over het handelen van deze Utrechtse organisatie wordt de naam van Veilig Thuis Utrecht, SVMN en SAVE door elkaar gebruikt. De jongen kreeg in eerste instantie te maken met Veilig Thuis, en later met een SAVE-medewerker. De vader gebruikt ook de naam SAVE, waar hij SVMN of Veilig Thuis bedoelt. Voor de leesbaarheid van het artikel hebben wij vooral de naam 'SAVE' gebruikt, en in enkele gevallen 'Veilig Thuis' als er sprake was van de wettelijke taak van het AMK.
De naam van de vader en van zijn zoon zijn bij de redactie bekend. RTV Utrecht respecteert de nadrukkelijke wens voor anonimiteit.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.